14.02.2019

Raport ESPI 3/2019

Zawarcie umowy na dofinansowanie prac rozwojowych i przedwdrożeniowych niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowego radiofarmaceutyku 18F-fluorotymidyny

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik