19.01.2023

Raport ESPI 3/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 lutego 2023 roku.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik