21.12.2021

Raport ESPI 34/2021

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia z Intuitive Surgical Sàrl listu intencyjnego w sprawie nabycia aktywów i transferu działalności operacyjnej Intuitive Surgical Sàrl na terenie Czech i Słowacji, w celu rozszerzenia zakr…..

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik