14.12.2018

Raport ESPI 39/2018

Wartość backlog i quota log Grupy Synektik – aktualizacja

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik