20.01.2022

Raport ESPI 4/2022

Zawarcie umów rozporządzających sprzedaży dwóch zorganizowanych cześci przedsiębiorstw z Intuitive Surgical Sàrl i Intuitive Surgical s.r.o. przez Synektik Czech Republic s.r.o. (spółkę zależną Synektik SA)

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik