22.01.2024

Raport ESPI 5/2024/K

Korekta raportu bieżącego nr 5/2024 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 lutego 2024 roku.


Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik