22.01.2024

Raport ESPI 5/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 lutego 2024 roku.

Pobierz raport

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik