01.02.2022

Raport ESPI 7/2022 – załącznik

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01.02.2022r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik