02.02.2022

Raport ESPI 8/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01 lutego 2022 roku.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik