22.02.2023

Raport ESPI 8/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 lutego 2023 roku.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik