SingleOffer
14.12.2015

Stacja diagnostyczna – ArView

Nowoczesna stacja lekarska

Stabilna i wielozadaniowa przeglądarka DICOM. Jest w pełni zintegrowana z systemem RIS oraz posiada wbudowany menedżer badań do zarządzania wieloma archiwami PACS.

 

Przegladarka ArView

Przeglądarka ArView

Przeglądarka ArView umożliwia prezentowanie obrazów kilku badań jednocześnie na nawet czterech monitorach ustawionych w różnych konfiguracjach. Badania mogą być wyświetlane w widoku synchronicznym w celu porównania, również z uwzględnieniem różnic grubości przekrojów (CT/MR).

Oprogramowanie to wyróżnia się nowatorską i bardzo intuicyjną nawigacją po seriach badań – rozwijane paski miniatur pozwalają szybko i precyzyjnie zlokalizować interesujący obraz.

W przypadku badań MR/CT prezentacja obrazu referencyjnego odbywa się wraz z lokalizacją przekroju. Aplikacja oferuje rozbudowane narzędzia pomiarowe oraz dedykowane rozwiązania pozwalające określać obszary zainteresowania (ROI) m.in. wskaźniki z komentarzem. Umożliwia animowanie serii z dwóch badań tego samego pacjenta z dwukierunkową synchronizacją.

 

Pozostałe kluczowe cechy:

 

 • MPR 2D (Multiplanar Reconstruction) dla badań CR i MR

 • Obrazy MIP/MinP (Maximum/Minimum Intensity Projection)

 • Opracowania 3D (MPR, Surface Rendering, Volume Rendering)

 • Wyświetlanie obrazu w skali rzeczywistej

 • Obsługa plików audio i PDF zawartych w plikach DICOM

 • Predefiniowane tryby pracy np. jako stacja mammograficzna

 • Ustawianie okna obrazowania na podstawie danych zawartych w ROI

 • Kalibracja za pomocą długości odcinka wskazywanego przez użytkownika

 • Tworzenie badania podsumowującego i jego zapis jako nowej serii

 • Szyfrowana transmisja i kontrola uprawnień użytkownika (tylko z serwerem ArPACS)

 • Obsługa nakładek, obrazów wieloramkowych (angiografia z substrakcją), obrazów istotnych oraz wyników opracowań CAD

 • Personalizowanie wyglądu aplikacji i prezentacji danych poprzez zapamiętywanie ustawień interfejsu i preferencji dla każdego zalogowanego użytkownika

 • Dostęp do archiwów prywatnych (wędrujących za lekarzem w zależności od miejsca pracy)

 • Dostęp do archiwów globalnych (np. do organizowania kominków czy gromadzenia baz ciekawych przypadków)


 

Menedżer badań

Wyszukiwanie i prezentacja badań z listy wielu źródłowych serwerów PACS poprzez predefiniowane i definiowane przez użytkownika listy, filtry i parametry.

 

Menedżer badań ArView

Menedżer badań ArView

 

 • Blokowanie badań na serwerze ArPACS w celu zabezpieczenia przed usunięciem.
 • Usunięcie badania możliwe jest dopiero po jego zarchiwizowaniu.
 • Możliwość definiowania listy wielu serwerów docelowych.
 • Układ interfejsu przypisany do zalogowanego użytkownika zgodnie z ostatnio używanymi przez niego ustawieniami osobistymi.

  

Menedżer wydruków z podglądem rzeczywistym

Przeglądarka ArView posiada unikalną funkcjonalność – wbudowany moduł wydruku DICOM, który umożliwia dodawanie, organizację i wydruk ujęć z jednego lub wielu badań na filmie lub drukarce lokalnej, zachowując parametry i ustawienia DICOM.

Przed wydrukowaniem, na ekranie monitora dostępny jest rzeczywisty podgląd tego, co zostanie wydrukowane. Pozwala to zaoszczędzić czas i materiały eksploatacyjne. 

 

Menedżer wydruków DICOM

Menedżer wydruków DICOM

 

Stacje medyczne ArPACS są rozwiązaniem zaprojektowanym przy zachowaniu wysokich wymagań bezpieczeństwa, ergonomii i stabilności pracy. Oprogramowanie ArPACS posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych wraz z  deklaracją zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz plasuje się w klasie  IIb wyrobów medycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Synektik SA w proponowanych stacjach rekomenduje monitory diagnostyczne firm: BARCO, EIZO, NEC lub TOTOKU w zależności od konfiguracji oraz życzeń klienta.

Monitory eizo nec totoku

 

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik