SingleOffer
27.05.2016

Stacja przeglądowa – Myrian

Myrian jest to oprogramowanie firmy Intrasense, które jest przeznaczone do wizualizacji, przechowywania, reprodukowania oraz eksportowania obrazów medycznych. Dane obrazów mogą pochodzić ze standardowych modalności DICOM (CT, RM, USG, CR, PT, NM itp.) lub fotografii cyfrowych (jpeg, tiff, bmp itp.).

Oprogramowanie Myrian jest dostosowane do obrazowania 3D. Umożliwia ono rekonstrukcję wielopłaszczyznową (MPR) rdzennych obrazów, jak również modyfikację w czasie rzeczywistym grubości zrekonstruowanego wycinka.

Ponadto, to oprogramowanie obsługuje tryby wyświetlania MIP i MinIP jak również wysoce szczegółowe renderowanie objętości.

Dzięki dodatkowemu opcjonalnemu modułowi XP-ROI użytkownicy mogą także edytować i mierzyć badane obszary (ROI).

ARCHITEKTURA OPROGRAMOWANIA

Modułowa architektura oprogramowania Myrian® pozwala na wbudowanie modułów eksperckich dla oprogramowania Myrian umożliwiających wykrywanie i analizę specyficznych struktur anatomicznych i patologicznych, jak:

– XP-Liver

– XP-Colon

– XP-Lung

– XP-Lung Nodule 

– XP-Ortho

 

PRZEZNACZENIE

Myrian® to oprogramowanie do oceny obrazów medycznych i wspomagania diagnozy. Stanowi wyrób medyczny zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 93/42/EWG. Oferuje ono użytkownikom następujące funkcje:

– Import i eksport plików w formacie DICOM z i do dowolnej modalności zgodnej ze standardem DICOM, stacji roboczej lub PACS.

– Wizualizacja obrazów DICOM w różnych trybach standardu wizualizacji (np. MPR, 3D itp.) z opcjonalną funkcją osiowania obrazu;

– Tworzenie obiektów badanych (Objects Of Interest – OOI) dla celów związanych z analizą i pomiarem;

– Generowanie raportów medycznych;

– Narzędzie wirtualnej powierzchni tnącej do oceny przedoperacyjnej strategii chirurgicznych;

– Podłużna obserwacja pacjenta, której celem jest wspieranie procesu onkologicznego poprzez zapewnienie użytkownikowi pomocy w potwierdzeniu braku czy obecności zmian, jak również w ocenie, oznaczeniu ilościowym, obserwacji i dokumentacji takich zmian.

Najczęstsi użytkownicy to osoby z wykształceniem medycznym, jak chirurdzy, radiolodzy, klinicyści i technicy.

 

Oprogramowanie Myrian może być uruchamiane:

– Na standardowej platformie niezależnej, dzięki zainstalowanemu systemowi operacyjnemu. Sprzęt dla takiej platformy to gotowe, standardowe komponenty komputera PC; może on zostać zakupiony samodzielnie przez użytkownika końcowego.

– Zdalnie, z użyciem sieci łączącej platformę kliencką (standardowy komputer stacjonarny typu PC lub laptop, Apple® Mac itp.) z platformą serwerową, gdzie zainstalowano oprogramowanie Myrian. Ten tryb korzystania z aplikacji Myrian nosi nazwę „tryb uruchamiania zdalnego”.

 

Beztytulu

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik