SingleOffer
04.01.2016

WYBRANE REALIZACJE


2016


Prudnickie Centrum Medyczne S.A. – NZOZ

Rozbudowa ArPACS o system RIS.

Realizacja projektu: styczeń 2016

 

 


2015

Spółka przeprowadziła z sukcesem ponad 20 nowych projektów IT w tym jeden projekt SafeCT.


SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego

Program współpracy Polska-Białoruś-Ukraina 2013: rozbudowa ArPACS.

Zamówienie na kwotę: 469 500,00 PLN brutto

Realizacja projektu: grudzień 2015

 

Miejski SPZOZ w Chełmie

Ucyfrowienie aparatu RTG, wraz z dostawą systemu RIS/PACS i integracją z systemem HIS.

Zamówienie na kwotę: 255 960,00 PLN brutto

Realizacja projektu: grudzień 2015

 

VITA Centrum Zdrowia Elżbieta Chaja

Wdrożenie systemu ArPACS.

Realizacja projektu: wrzesień 2015

 

Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów

Wdrożenie systemu SafeCT.

Realizacja projektu: lipiec 2015

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do przetwarzania, opisywania i archiwizacji obrazów diagnostycznych.

Zamówienie na kwotę: 133 818,00 PLN brutto

Realizacja projektu: lipiec 2015

 

SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście

Wdrożenie systemu RIS/PACS wraz z migracją danych. 

Zamówienie na kwotę: 112 480,92 PLN brutto

Realizacja projektu: sierpień 2015

 

ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rozbudowa systemu ArPACS, w tym moduły SRV (PACS), LTO i WYN. Zakup sprzętu i nowych licencji.

Zamówienie na kwotę: 211 896,00 PLN brutto

Realizacja projektu: maj 2015

 

Łomżyńskie Centrum Medyczne – NZOZ

Zakup RTG, wraz systemem informatycznym ArPACS, w tym: PACS, konsole lekarskie ArView, duplikator WYN i moduł teleradiologii.

Realizacja projektu: maj 2015

 

Prudnickie Centrum Medyczne S.A. – NZOZ

Rozbudowa systemu ArPACS.

Realizacja projektu: marzec 2015

 

ZOZ w Strzyżowie

“Pakiet I: Ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w przychodni powiatowej w Strzyżowie.”
W ramach projektu dostarczono konsolę lekarską RTG, duplikator ArPACS WYN i stację przeglądową i skaner CR. 

Zamówienie na kwotę: 309 510,00 PLN brutto

Realizacja projektu: marzec 2015

 

Emi-Med Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Modernizacja systemu ArPACS, w tym infrastruktury sprzętowej, modułów RIS/PACS, teleopisów teleradiologii i dystrybucji obrazów.

Realizacja projektu: czerwiec 2015

 

Jagiellońskie Centrum Innowacji

Dostawa i uruchomienie systemu informatycznego Centrum Badań Klinicznych.

Realizacja projektu: marzec 2015

 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Dostawa kasety do wykonywania zdjęć rentgenowskich kości długich wraz z systemem duplikatora ArPACS WYN.

Realizacja projektu: marzec 2015

 

Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp.z o.o.

Rozbudowa systemu ArPACS.

Realizacja projektu: marzec 2015

 

 


2014


WSS Biała Podlaska

Sprzedaż i dostawa stanowisk opisowych w ramach realizacji projektu :”Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013″

Zamówienie na kwotę 81 726,84 PLN brutto

Realizacja projektu: sierpień 2014

 

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Sprzedaż licencji do zintegrowanego systemu medycznego ArPACS umożliwiającej podłączenie do w/w systemu tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego oraz mammografu.

Zamówienie na kwotę 110 070,00 PLN brutto

Realizacja projektu: grudzień 2014

 

Centrum Medyczne SANITAS Sp. z o.o.

Sprzedaż systemu informatycznego do diagnostyki RTG

Realizacja projektu: listopad 2014

 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w ramach proejktu “Rozwój współpracy instytutcji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach zgodnego ze szczególnym opisem oraz w ilości określonych w załaczniku nr 1 do Umowy

Zamówienie na kwotę: 667 940,40 zł brutto

Realizacja projektu: czerwiec 2014.

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Dostawa systemu audiowizualnego w ramach “Modernizacja systemów informatycznych, tlelekomunikacyjnych, zarządzania instalacjami technicznymi wraz z dostawą licencji na oprogramowanie oraz budowa systemu audiowizualnego w Zakładzie Radiologii w Instytucie Hematologii i Transfuzjilogii” wsółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego w ramach priorytetu II “Przyspieszenie E-Rozwoju Mazowsza , działania 2.1 “Przeciwdziałania Wykluczeniu Inofrmacyjnemu” Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Zamówienie na kwotę: 1 668 300,00 zł brutto

Realizacja projektu: maj 2014.

 

ZOZ W Ostrowcu Świętokrzyskim

Zakup, dostawa i konfiguracja urządzeń służących radiografii cyfrowejdo obsługi Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZOZ Ostrowiec, wdrożonego w ramach proejktu pn.: “Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożeń zintegrowanego systemu inforamtycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków RPOWŚ na lata 2007-2013″.

Zamówienie na kwotę: 99 360,00 zł brutto

Realizacja projektu: czerwiec 2014.

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku

System pośredniej radiografii cyfrowej dla diagnostyki ogólnej wraz z oprogramowaniem

Zamówienie na kwotę: 249 991,80 PLN brutto

Realizacja projektu: październik 2013 – zrealizowany.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

System informatyczny.

Zamówienie na kwotę 886 122,31 PLN brutto

Realizacja projektu: etapowa, do stycznia 2014 – zrealizowany.

 

ESAPROJEKT/ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski

Dostawa, instalacja, wdrożenie sytemu archiwizacji obrazów diagnostycznych PACS – ArPACS SRV

Zamówienie na kwotę 125 000,00 PLN netto

Realizacja projektu: etapowa, do grudnia 2013 – zrealizowany.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem

Zamówienie na kwotę 221 535,00 PLN brutto.

Status projektu: zrealizowany.

 

Wojskowa Specjalityczna Przychodnia Lekarska Samodzielnego Publicznego Zakładem Opieki Zdrowotnej siedzibą w Stargardzie Szczecińskim

System pośredniej radiografii cyfrowej wraz z oprogramowaniem

Zamówienie na kwotę 315 000,00 PLN brutto.

Status projektu: zrealizowany.

 

Szpital Świętej Elżbiety Mokotowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Dostawa, instalacja, uruchomienie informatycznego systemu do diagnostyki RTG.

Status projektu: zrealizowany.

 

ArPACS PLATFORMA przykladowa realizacja

Przykładowa realizacja systemu ArPACS

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik