Zprávy
11.08.2022

Česká nemocnice s robotem da Vinci od společnosti Synektik

Krajská nemocnice Liberec v České republice zakoupila robotický systém da Vinci pro minimálně invazivní chirurgii od společnosti SYNEKTIK Czech Republic, s. r. o. Čistá hodnota podepsaných smluv činí 5,7 milionu eur.

V rámci spolupráce dceřiná společnost SYNEKTIK Czech Republic, s. r. o. dodá a nainstaluje systém da Vinci v nemocnici, zajistí školení personálu a servisní péči v rámci dvouleté záruky, dále pozáruční servisní péči po dobu osmi let a dodávky nástrojů a spotřebního příslušenství po dobu pěti let.

Dodávka systému da Vinci se uskuteční do šesti týdnů od data obdržení žádosti o zahájení realizace vystavené nemocnicí.

Liberec se nachází v severních Čechách. Krajská nemocnice Liberec je jedním z nejvýznamnějších zdravotnických center v zemi.

Viz aktuální zpráva >>

Seznamte se s produkty a řešeními skupiny Synektik Group