O společnosti

Činnosti skupiny Synektik

Poslání společnosti

V zájmu lidského zdraví a života

Naše společnost naplňuje své poslání tím, že poskytuje zdravotnickým zařízením zdravotnické výrobky, služby a řešení nejvyšší kvality v zájmu lidského zdraví a života.

Vize společnosti

Spolehlivost a efektivitu

Chceme být vnímáni jako trvalý partner a přední poskytovatel inovativních produktů, služeb a špičkových technologických řešení, které pomáhají zdravotnickým zařízením zlepšit jejich provoz, spolehlivost a efektivitu.

Hlavní obchodní profily skupiny Synektik Group

Kontaktujte nás
Dopad na životní prostředí

Vliv činností skupiny Synektik na životní prostředí a okolí

Provozní činnosti skupiny Synektik nevytvářejí významné dopady na životní prostředí. V rámci segmentu výroby a distribuce radiofarmak skupina dodržuje přísné předpisy týkající se nakládání se surovinami a výrobním odpadem a jeho likvidace.

Informace o vlivu činností souvisejících se zdroji ionizujícího záření na lidské zdraví a životní prostředí
Činnosti spojené se zdroji ionizujícího záření ve společnostech Synektik SA a Synektik Pharma Sp. z o.o. nemají žádný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Nakládání skupiny Synektik se zdroji ionizujícího záření je v souladu s podmínkami povolení předsedy Státní agentury pro atomovou energii v Polsku a platnými právními požadavky v tomto ohledu podle atomového zákona a zajišťuje minimalizaci dopadu odpadů na životní prostředí. V souvislosti s činnostmi se zdroji ionizujícího záření nedochází k únikům radioaktivních látek do životního prostředí.

Čím se Synektik na trhu vyznačuje?

Jsme výhradním distributorem pro Českou republiku, Slovensko a Polsko inovativních robotických systémů da Vinci používaných mimo jiné pro chirurgické zákroky v oblasti urologie, gynekologie a všeobecné chirurgie. Group je integrátorem nejmodernějších řešení pro medicínu.

20+

Roky zkušeností

Ve zdravotnictví působíme od roku 2001

10+

Roky působení na burze cenných papírů

Na varšavské burze jsme kótováni od roku 2011

3

Země, ve kterých působíme

Česká republika, Slovensko a Polsko

6,5mil.+

Získané dotace

Více než 6,5 milionů EUR v grantech na vývoj nových radiofarmak a IT produktů

DOTOVANÉ INVESTICE

Projekty Dofinansowane

Skupina provozuje řadu projektů v rámci veřejných dotací.

2020/2022

Jezioro danych w radiologii

opracowanie repozytoriów do celów badawczych

2019/2020

Dozymetria a diagnostyka obrazowa

skuteczna ochrona radiologiczna pacjentów

2019/2021

Wprowadzenie na rynek nowego radiofarmaceutyku

18F-fluorotymidyny (FLT) do celowanej diagnostyki onkologicznej i oceny postępów terapii

2018/2019

Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

Synektik Pharma w celu opracowania nowych radiofarmaceutyków specjalnych do celowanej diagnostyki onkologicznej i neurologicznej metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)

2017/2019

Platforma Evolution

odpowiedzią na proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych na styku wybranych inteligentnych specjalizacji

2015/2021

Nowy kardioznacznik

Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET (Positron Emission Tomography)

2015/2018

Clinical performance validation

of a novel biomarker for quantitative imaging of coronary artery disease

2015

Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Synektik S.A.

poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w dziedzinie radiologii i medycyny nuklearnej oraz wdrożenia do produkcji nowego radiofarmaceutyku [18F]fluorocholiny.

2013/2014

Uruchomienie CBR

do opracowania nowych radiofarmaceutyków w Warszawie

2011/2013

Zakup systemu CRM

Wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Synektik Spółka Akcyjna poprzez zakup systemu informatycznego klasy CRM oraz sprzętu komputerowego i dodatkowego oprogramowania

Co wyróżnia Grupę Synektik?

Poznaj elementy, które są niezbędne w dążeniu do niesienia pomocy ludziom na całym świecie

pomoc@synektik.com

  • Synektik Group poskytuje špičková IT a radiofarmaceutická řešení, nejmodernější zdravotnickou techniku a kompletní služby a podporu zdravotnickým zařízením v oblasti radiologie, onkologie, kardiologie a neurologie.

  • Integrovaný systém řízení kvality zavedený společností Synektik zaručuje, že nejvyšší standardy našich služeb jsou udržovány na stabilní úrovni. Tento systém, certifikovaný společností TÜV NORD Polska, je v souladu s normami ISO 9001 (řízení kvality), ISO 27001 (řízení bezpečnosti informací) a ISO 13485 pro zdravotnické prostředky. Společnost Synektik Pharma vzhledem ke svému obchodnímu profilu funguje na základě mezinárodních standardů tzv. správné výrobní praxe (GMP) a platných národních norem.

  • Společnost Synektik buduje důvěru na trhu již od roku 2001. Naše odborné znalosti jsou založeny na celosvětově osvědčených řešeních. Přísná specializace společnosti, zkušenosti a kompetence jejích zaměstnanců a její politika zajišťují kvalitu služeb, výrobků a vztahů se zákazníky.

  • Výrobky a služby poskytované skupinou Synektik Group splňují požadavky směrnic Evropské unie a jsou v souladu s evropskými normami.

  • Společnost Synektik je členem Celopolské obchodní komory zdravotnických prostředků POLMED, největší a nejreprezentativnější organizace sdružující výrobce a distributory působící na polském trhu zdravotnických prostředků.

    Skupina je rovněž členem Polské komory zaměstnavatelů a Polské federace nemocnic.

  • Skupina Synektik získala řadu ocenění a vyznamenání, mimo jiné: titul Burzovní společnost roku v kategorii Úspěch 2022 (“Puls Biznesu”, 2023), vyznamenání v žebříčku Zdraví organizovaném v rámci Fóra zdravotnictví 2019 během XXIX. hospodářského fóra v Krynici (2019), cenu Křišťálový Brusel v kategorii malých a středních podniků za úspěch v rámcových programech Evropské unie pro výzkum a inovace (2016), titul NewConnect Společnost roku (2013). Cezary Kozanecki, prezident a zakladatel společnosti, byl oceněn cenou zaměstnavatelského vektoru za inovace v oblasti vývoje speciálních radiofarmak pro detekci specifických onemocnění při vyšetření PET/CT (2019) a titulem podnikatelský vizionář, který udělil “Dziennik Gazeta Prawna” (2015).

Zarząd Synektik

Cezary Kozanecki

Cezary Kozanecki jest absolwentem studiów wyższych o kierunku...

Dariusz Korecki

Dariusz Korecki jest absolwentem studiów wyższych na kierunku...

Przemysław Kozanecki

Przemysław Kozanecki posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie...

Artur Ostrowski

Artur Ostrowski posiada wykształcenie wyższe...
Działąnia niepożadane i incydenty medyczne

Zgłaszanie działań niepożądanych i incydentów medycznych

Spółki z Grupy Synektik – Synektik SA oraz Synektik Pharma Sp. z o.o. – jako podmioty odpowiedzialne są zobowiązane w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii do zbierania wszystkich informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w wyniku stosowania produktów leczniczych firmy.
Obowiązek ten wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w Ustawie prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

Czym jest działanie niepożądane?
Jest to jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego. Działania niepożądane produktów leczniczych firm Synektik SA i Synektik Pharma Sp. z o.o. można zgłosić pod numerem telefonu: +48 22 327 09 40 (całodobowa poczta głosowa) lub skontaktować się pod adresem: phv@synektik.com.pl.
Więcej informacji na temat monitorowania bezpieczeństwa leków oraz wzory formularzy dotyczących zgłaszania działań niepożądanych są dostępne na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zgłoś

Stažení

Loga
Fotografie členů správní rady
Nazwa pliku Akcja
Logotyp - horizontální verze Pobierz plik
Logotyp - vertikální verze Pobierz plik
Nazwa pliku Akcja
Cezary Kozanecki - Prezident správní rady společnosti Synektik SA Pobierz plik
Dariusz Korecki - Místopředseda správní rady společnosti Synektik SA Pobierz plik
Artur Ostrowski - Prokurista společnosti Synektik SA Pobierz plik
Przemysław Kozanecki - Prezident správní rady společnosti Synektik Pharma Sp. z o.o. Pobierz plik

Najbliższe szkolenia

Ze względu na pandemię koronawirusa oraz przesuwanie terminów międzynarodowych konferencji, zachęcamy do udziału w bezpłatnych webinarach adresowanych do środowiska medycznego. Szkolenia prowadzone są przez światowej sławy ekspertów m.in. z obszarów chirurgii robotycznej, radioterapii oraz radiochirurgii.