Investorské centrum

Mateřská společnost skupiny Synektik, SYNEKTIK SA, je od roku 2011 kótována na polské Burze Cenných Papírů ve Varšavě.

Aktuální informace pro investory naleznete na polských stránkách.

Burzovní kotace (PLN)