Centrum Inwestora

Spółka matka z Grupy Synektik, SYNEKTIK SA, jest notowana od 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Notowania giełdowe (PLN)

Skonsolidowane przychody

Wyniki I kwartału roku finansowego 2023

Zapoznaj się z wynikami I kwartału roku obrotowego 2023 (październik 2023 – grudzień 2023). Przejdź do sekcji raportów okresowych, aby pobrać sprawozdanie i dane finansowe.

Przejdź do danych finansowych
EBITDA za I kwartał roku finansowego 2023

Powtarzalna EBITDA Grupy Kapitałowej

Podsumowanie wyników finansowych I kwartału roku obrotowego 2023 (październik 2023 – grudzień 2023). Więcej w raporcie okresowym.

Przejdź do danych finansowych

Raporty bieżące i okresowe

Raporty bieżące
Raporty okresowe
Raport Opis Opublikowano Akcja
2024 Raport ESPI 22/2024

Wybrane dane operacyjne segmentu sprzedaży sprzętu, rozwiązań IT oraz usług

10.04.2024 Przeczytaj raport
2024 Raport ESPI 21/2024

Informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży systemu robotycznego

09.04.2024 Przeczytaj raport
2024 Raport ESPI 20/2024

Informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży

28.03.2024 Przeczytaj raport
Zobacz wszystkie raporty bieżące
Raport Opublikowano Akcja
2024 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (Q1 FY2023) 14.02.2024 kwartalne Przeczytaj raport
2024 Wybrane dane finansowe (Q1 2023) 14.02.2024 kwartalne Przeczytaj raport
2024 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2022 18.01.2024 roczne Przeczytaj raport
Zobacz wszystkie raporty okresowe

Kontakt w sprawie relacji inwestorskich

Rekomendacje

Data Instytucja Rekomendacja Cena
01.03.2024 Trigon DM Buy 180,6 PLN
29.02.2024 East Value Research Buy 138,10 PLN
14.12.2023 East Value Research Buy 109,70 PLN
Zobacz wszystkie rekomendacje
Akcje i akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Informacje o akcjonariacie – procentowy udział w akcjach i udział głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Przejdź do akcjonariatu

Kontakt w sprawie relacji inwestorskich