Centrum Inwestora

Spółka matka z Grupy Synektik, SYNEKTIK SA, jest notowana od 2011 roku na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Notowania giełdowe (PLN)

Skonsolidowane przychody

Wyniki IV kwartału roku finansowego 2022

Zapoznaj się z wynikami czwartego kwartału roku obrotowego 2022 roku (lipiec-wrzesień 2023). Przejdź do danych finansowych, by pobrać raport okresowy i dane finansowe.

Przejdź do danych finansowych
Skonsolidowane przychody w skali roku

Wyniki I-IV kwartałów roku finansowego 2022

Podsumowanie wyników finansowych czterech kwartałów roku obrotowego 2022 roku (październik 2022-wrzesień 2023). Więcej w raporcie okresowym.

Przejdź do danych finansowych

Raporty bieżące i okresowe

Raporty bieżące
Raporty okresowe
Raport Opis Opublikowano Akcja
2023 Raport ESPI 56/2023

Informacja o zawarciu istotnej umowy

29.11.2023 Przeczytaj raport
2023 Raport ESPI 55/2023

Informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży systemu robotycznego

27.11.2023 Przeczytaj raport
2023 Raport ESPI 54/2023

Informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży systemu robotycznego

27.11.2023 Przeczytaj raport
Zobacz wszystkie raporty bieżące
Raport Opublikowano Akcja
2023 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. 14.11.2023 kwartalne Przeczytaj raport
2023 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 08.08.2023 kwartalne Przeczytaj raport
2023 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r. 06.06.2023 polroczne Przeczytaj raport
Zobacz wszystkie raporty okresowe

Kontakt w sprawie relacji inwestorskich

Rekomendacje

Data Instytucja Rekomendacja Cena
22.11.2023 Ipopema Securities Kupuj 106,60 PLN
23.10.2023 Trigon DM Kupuj 98,8 PLN
06.09.2023 BM mBank Kupuj 87,00 PLN
Zobacz wszystkie rekomendacje
Akcje i akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Informacje o akcjonariacie – procentowy udział w akcjach i udział głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Przejdź do akcjonariatu

Raporty bieżące

Da Vinci
Dywidenda
Inne
Kardioznacznik
Umowy sprzedaży
Walne zgromadzenie
Raport Opis Opublikowano Akcja
Raport ESPI 55/2023

Informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży systemu robotycznego

27.11.2023 Przeczytaj raport
Raport ESPI 54/2023

Informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży systemu robotycznego

27.11.2023 Przeczytaj raport
Raport ESPI 53/2023

Informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży systemu robotycznego

24.11.2023 Przeczytaj raport
Raport Opis Opublikowano Akcja
Raport ESPI 6/2023

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

21.02.2023 Przeczytaj raport
Raport ESPI 2/2023

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

19.01.2023 Przeczytaj raport
Raport ESPI 22/2022

Szacunkowe przychody III kwartału 2021 roku finansowego

11.07.2022 Przeczytaj raport
Raport Opis Opublikowano Akcja
Raport ESPI 48/2023

Szacunkowe przychody IV kwartału 2022 roku finansowego

18.10.2023 Przeczytaj raport
Raport ESPI 47/2023

Terminy publikacji raportów okresowych

17.10.2023 Przeczytaj raport
Raport ESPI 45/2023

Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

10.10.2023 Przeczytaj raport
Raport Opis Opublikowano Akcja
Raport ESPI 25/2023

Zakończenie konsultacji z FDA w ramach projektu kardioznacznika

04.07.2023 Przeczytaj raport
Raport ESPI 46/2022

Uzyskanie patentu dla kardioznacznika na terenie Europy

05.12.2022 Przeczytaj raport
Raport ESPI 29/2021

Uzyskanie patentu dla kardioznacznika na terenie Polski

29.10.2021 Przeczytaj raport
Raport Opis Opublikowano Akcja
Raport ESPI 56/2023

Informacja o zawarciu istotnej umowy

29.11.2023 Przeczytaj raport
Raport ESPI 55/2023

Informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży systemu robotycznego

27.11.2023 Przeczytaj raport
Raport ESPI 54/2023

Informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży systemu robotycznego

27.11.2023 Przeczytaj raport
Raport Opis Opublikowano Akcja
Raport ESPI 8/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 lutego 2023 roku.

22.02.2023 Przeczytaj raport
Raport ESPI 7/2023

Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 21.02.2023

22.02.2023 Przeczytaj raport
Raport ESPI 7/2023

Załącznik – Uchwały podjęte na ZWZA 21.02.2023

22.02.2023 Przeczytaj raport
Raporty bieżące

Kontakt w sprawie relacji inwestorskich