Prostor pro pacienty
Radiofarmaka
Vyšetření PET-CT
Zprávy
09.05.2023

Jak se vyrábějí radiofarmaka

Výroba radiofarmak je poměrně složitý proces, který vyžaduje pokročilou technologii a přesnost. Požadavky na kvalitu jsou velmi vysoké a proto radiofarmaka vyrábějí pouze vysoce specializované společnosti.

Výroba se skládá ze dvou kroků. V prvním se musí vyrobit krátce žijící radioaktivní izotop; ve druhém se radioizotop připojí k vhodné chemické sloučenině, aby vzniklo požadované radiofarmakum.

Vyrobený materiál pak prochází podrobnou kontrolou kvality za použití vysoce citlivého a certifikovaného zařízení. Pro získání bezpečného, stabilního, sterilního radiofarmaka, vyrobeného spolehlivým a reprodukovatelným způsobem, je nutné mít vysoce kvalifikovaný personál, laboratoře vybavené nejmodernějším laboratorním vybavením a pracovat podle mezinárodních výrobních standardů, což je potvrzeno získáním certifikátů od farmakovigilančních institucí.

Vzhledem k tomu, že stopovací látky mají ze své podstaty velmi krátkou dobu použitelnosti, jejich výroba, přeprava a aplikace probíhá v krátkém a přesném časovém rámci, a proto jsou stopovací látky přepravovány z místa výroby do laboratoře PET/CT nebo PER/MR ve specializovaných privilegovaných vozidlech, která se pohybují jako sanitky nebo letadla.

Seznamte se s produkty a řešeními skupiny Synektik Group