Badania PET-CT
Radiofarmaceutyki
Strefa pacjenta
09.05.2023

Jak powstają radiofarmaceutyki?

Produkcja radiofarmaceutyków to dość skomplikowany proces, wymagający zaawansowanych technologii i precyzji, o restrykcyjnych wymaganiach jakościowych. Dlatego znaczniki te są produkowane jedynie przez wysoko wyspecjalizowane firmy.

Najpierw wytwarzany jest krótkożyciowy izotop promieniotwórczy, potem następuje przyłączenie radioizotopu do odpowiedniego związku chemicznego, by uzyskać wymagany radiofarmaceutyk.

Produkcja składa się z dwóch kroków. W pierwszym musi być wytworzony krótkożyciowy izotop promieniotwórczy, w drugim następuje przyłączenie radioizotopu do odpowiedniego związku chemicznego, by uzyskać wymagany radiofarmaceutyk. Następnie wyprodukowany materiał przechodzi przez szczegółową kontrolę jakości, z użyciem bardzo czułych, certyfikowanych urządzeń. Dla uzyskania bezpiecznego, stabilnego, sterylnego, wytworzonego w sposób niezawodny i powtarzalny radiofarmaceutyku, niezbędna jest wysoko wykwalifikowana kadra, pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt laboratoryjny i praca według międzynarodowych standardów wytwarzania, co potwierdza uzyskiwanie certyfikatów instytucji nadzoru farmaceutycznego.

Ponieważ znaczniki ze swej natury mają bardzo krótki okres trwałości, ich produkcja, transport i podanie pacjentowi następuje w krótkim oraz precyzyjnie określonym czasie. Dlatego znaczniki transportowane są z miejsca produkcji do pracowni PET/CT lub PER/MR specjalnymi, uprzywilejowanymi samochodami poruszającymi się jak karetki pogotowia lub także samolotami.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik