Prostor pro pacienty
Radiofarmaka
Vyšetření PET-CT
06.07.2023

Vyšetření PET-CT v onkologické diagnostice

Podezření na nádorové onemocnění nebo jeho zjištění představuje pro pacienta i jeho rodinu obrovskou psychickou zátěž. Všeobecně panuje přesvědčení, že rakovina je vždy smrtelná. Je však pravda, že včasné odhalení rakoviny velmi často vede k úplnému vyléčení a že s rakovinou odhalenou i v pokročilém stavu je možné žít velmi dlouho, pokud je proveden vhodný diagnostický a léčebný proces.

Moderní medicína má k dispozici vysoce účinný diagnostický nástroj, jako je PET-CT, který dává pacientům neocenitelnou příležitost v boji proti rakovině.

Co je vyšetření PET/CT

Pro moderní medicínu je moderní, neinvazivní a přesná diagnostika stejně důležitá jako samotné léčebné metody. Její rozvoj v posledních letech díky nejnovějším technologiím poskytuje diagnostikům dříve nedostupné možnosti.

Nejcennější informace poskytují právě zobrazovací vyšetření. Jednou z nejnovějších a stále rychle se rozvíjejících diagnostických metod je PET/CT – pozitronová tomografie kombinovaná s rentgenovou počítačovou tomografií. Tato technika umožňuje během několika minut podrobně vyšetřit celé tělo a získat nejpřesnější výsledky, které lze za současného stavu poznání získat.

Moderní medicína má k dispozici vysoce účinný diagnostický nástroj, jako je PET-CT, který dává pacientům neocenitelnou příležitost v boji proti rakovině.

Kombinace radioizotopových metod (zviditelnění životně důležitých procesů) a rentgenových metod (zobrazení anatomických obrazů) umožňuje odhalit patologické stavy na buněčné nebo tkáňové úrovni, což je důležité zejména pro identifikaci časných nádorových onemocnění. PET/CT pomáhá diagnostikovat onemocnění, zvolit léčbu, sledovat její průběh a předcházet recidivám, přičemž nachází široké uplatnění v onkologii, kardiologii a neurologii.

shutterstock 743085161

Co PET/CT zahrnuje

Aby bylo možné získat takto přesný obraz, který zobrazuje životní funkce jednotlivých tkání a orgánů, pacientovi se před vyšetřením aplikuje vhodný stopovací prostředek (radiofarmakum) – látka přirozeně vstřebávaná tělem (např. glukóza), obohacená o částice krátce žijícího radioaktivního izotopu. Tato sloučenina, která se s krví rozvádí do celého těla, se v těle velmi rychle rozkládá, takže vyšetření je neškodné a dávka záření je pro pacienta bezpečná.

Radiofarmakum uložené v buňkách je detekováno supercitlivým skenerem PET/CT, který vytváří mimořádně přesné snímky. Vzhledem k tomu, že nemocné buňky zpracovávají stopovací látku jinak než buňky zdravé, umožňuje PET/CT zobrazit abnormality a lokalizovat je na úrovni buněk nebo buněčných skupin, i když je anatomicky příslušný fragment orgánu totožný s okolní tkání. Díky tomu je možné velmi přesně identifikovat a určit polohu i malých nádorových lézí.

HAJ 5037m

Klíčem k získání takovýchto snímků je přesně zvolené radiofarmakum. V současné době se na celém světě používá přibližně 200 různých radioizotopově značených sloučenin, které se vybírají podle toho, jaký orgán se má vyšetřit a z jakého úhlu.

Seznamte se s produkty a řešeními skupiny Synektik Group