Badania PET-CT
Radiofarmaceutyki
Strefa pacjenta
06.07.2023

Badanie PET-CT w diagnostyce onkologicznej

Podejrzenie lub wykrycie choroby nowotworowej to olbrzymi wstrząs psychiczny zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny. Szeroko funkcjonuje przekonanie, że choroba nowotworowa jest zawsze śmiertelna. Jednak prawdziwe jest to, że wczesne wykrycie nowotworu bardzo często prowadzi do całkowitego wyleczenia oraz to, że z nowotworem wykrytym nawet w stanie zaawansowanym można bardzo długo żyć, pod warunkiem prowadzenia odpowiedniego procesu diagnostyki i leczenia. Współczesna medycyna dysponuje wysoce skutecznym narzędziem diagnostycznym, takim jak PET-CT, dając pacjentom bezcenną szansę w walce z rakiem.

Czym jest badanie PET/CT

Dla współczesnej medycyny równie ważna jak same metody leczenia jest nowoczesna, bezinwazyjna i precyzyjna diagnostyka. Jej rozwój w ostatnich latach, dzięki najnowszym technologiom, daje lekarzom diagnostom niedostępne wcześniej możliwości.

Najcenniejszych informacji dostarczają badania obrazowe. Jedną z najnowszych i wciąż szybko rozwijających się metod diagnostycznych jest PET/CT – tomografia pozytonowa połączona z rentgenowską tomografią komputerową. Technika ta umożliwia szczegółowe przebadanie całego ciała w ciągu kilkunastu minut i uzyskanie najbardziej precyzyjnych wyników, jakie przy obecnym stanie wiedzy można uzyskać.

Skojarzenie metod radioizotopowych (uwidaczniających procesy życiowe) i rentgenowskich (pokazujących obrazy anatomiczne) umożliwia wykrywanie patologii na poziomie komórek czy tkanek, co ma szczególne znaczenie dla identyfikacji wczesnych zmian nowotworowych. PET/CT pomaga zdiagnozować chorobę, wybrać sposób leczenia, monitorować jego postępy, zapobiegać nawrotom choroby znajdując szerokie zastosowania w onkologii, kardiologii i neurologii.

shutterstock 743085161

Na czym polega badanie PET/CT

Aby uzyskać tak precyzyjny obraz, pokazujący funkcje życiowe poszczególnych tkanek i narządów, przed badaniem pacjent przyjmuje w formie zastrzyku odpowiedni znacznik (radiofarmaceutyk) – związek naturalnie przyswajany przez organizm (np. glukozę), wzbogacony o cząsteczki krótkożyciowego izotopu promieniotwórczego. Związek ten, który wraz z krwią rozprowadzany jest po całym ciele, bardzo szybko rozpada się w organizmie, dzięki czemu badanie jest nieszkodliwe, a dawka promieniowania bezpieczna dla pacjenta.

Zmagazynowany w komórkach radiofarmaceutyk wykrywany jest przez super czuły skaner PET/CT, tworzący obraz o niezwykłej precyzji. Ponieważ komórki chore przetwarzają znacznik inaczej niż zdrowe, dzięki urządzeniu PET/CT możliwe jest uwidocznienie i zlokalizowanie nieprawidłowości już na poziomie komórki lub grupy komórek, nawet jeśli anatomicznie dany fragment narządu niczym nie różni się od otaczających tkanek. Pozwala to na bardzo dokładną identyfikację i określenie położenia nawet niewielkich zmian nowotworowych.

Kluczem do otrzymania takich obrazów są właśnie odpowiednie radiofarmaceutyki. Obecnie na świecie stosuje się około 200 różnych związków znakowanymi izotopami promieniotwórczymi, dobieranych w zależności od tego, jaki narząd będzie badany i pod jakim kątem.

HAJ 5037m

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik