Diagnostyka obrazowa i interwencyjna

Dostarczanie wyskospocjalistycznego sprzętu dla radiologii

Tomografia komputerowa

Oferta rozwiązań firmy PHILIPS z zakresu tomografii dająca pełny wgląd w dane dzięki połączeniu trafności, prostoty i niezawodności z podziałem na konwencjonalne, spektralne oraz dedykowane do planowania radioterapii onkologicznej.

Radioterapia onkologiczna

Rezonans magnetyczny

Innowacyjne systemy rezonansu magnetycznego o natężeniu pola 1,5 T wyposażone w dostępny wyłącznie w sprzęcie firmy Philips magnes z obsługą bezhelową BlueSeal oraz szereg technologii wspartych sztuczną inteligencją.

Zaawansowane techniki obrazowania MR, a dzięki innowacyjnej konstrukcji gradientów i technologii RF wyznacza nowe kierunki badań naukowych z zakresu obrazowania 3.0T

Zaprojektowane z myślą o planowaniu leczenia, które ułatwia planowanie radioterapii onkologicznej, pozwalając na dokładniejsze określenie lokalizacji guza i struktur krytycznych.

Radiografia

Aparatura rentgenowska

Szerokie portfolio obejmujące radiografię stacjonarną, mobilną oraz systemy do fluoroskopii. Oferują niespotykaną dotąd szybkość wykonywania badań, w każdej dostępnej konfiguracji: premium, uniwersalnej lub dla najnowocześniejszych oddziałów ratunkowych.

Obróbka danych obrazowych

Radiologia interwencyjna

Całość działa w oparciu o nowoczesne metody obróbki danych obrazowych w czasie rzeczywistym dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo, większą skuteczność, powtarzalność leczenia oraz znakomite rezultaty kliniczne który mogą zmienić jakość mało inwazyjnych zabiegów interwencyjnych, poprawić rokowania pacjentów, a nawet uratować ludzkie życie.

Kompletne rozwiązania kierujemy dla oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, elektrofizjologii, neuroradiologii i neurochirurgii, ortopedii.

C-ARM

Uzupełnieniem są mobilne aparaty RTG typ C-ARM

Seria systemów została opracowana z myślą o ograniczeniu kosztów operacyjnych, uproszczeniu obsługi i ułatwieniu zarządzania sprzętem.

Producent

Philips

Synektik jest autoryzowanym dystrybutorem specjalistycznych urządzeń i systemów medycznych stosowanych w diagnostyce obrazowej, radiologii interwencyjnej oraz systemów do planowania radioterapii onkologicznej.
Nasze rozwiązania dostosowujemy do potrzeb i możliwości danej placówki, a także do różnorodności pacjentów i wskazań klinicznych. Cechuje nas kompleksowość czyli realizacja projektów pod klucz w zakresie projektowania, realizacji, integracji oferowanych technologii.

Przejdź na stronę producenta

Masz pytania dotyczące diagnostyki obrazowej i interwencyjnej?