Innovations
Investor relations
News
10.01.2024

Aktualizacja dotycząca projektu kardioznacznika

Dalsze prace nad rozwojem projektu kardioznacznika, w ramach III fazy badań klinicznych, będą prowadzone w oparciu o cząsteczkę znakowaną aktywnym fluorem, do której wyłączne prawa intelektualne i ochrona patentowa należą do Synektik.

III faza badań klinicznych kardioznacznika jest realizowana zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Dodatkowo firmy Synektik oraz Hadasit Medical Research Services & Development podpisały porozumienie o zakończeniu współpracy.

Obecnie Synektik jest w trakcie transferu technologii wytwarzania kardioznacznika, niezbędnej do uruchomienia produkcji w celu wieloośrodkowego badania klinicznego III fazy w Stanach Zjednoczonych.

Get to know the products and solutions of Synektik Group