Polityka Prywatności i Cookies

Przywiązując dużą wagę do prywatności użytkowników naszych stron internetowych („Użytkownicy”) i kierując się wymogami przepisów prawa, Grupa Synektik opracowała dokument informujący o zasadach gromadzenia, zabezpieczania oraz przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników na serwisach internetowych należących do Grupy („Serwis”), w szczególności stronie internetowej www.synektik.com.pl.

Podstawa prawna

Niniejsza Polityka jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

Administrator danych

Administratorami danych osobowych Użytkowników są spółki z Grupy Synektik („Administrator”):

 • Synektik SA z siedzibą w Warszawie 00-728 przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3,
 • Synektik Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728 przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3.

Rejestracja i podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Administrator oświadcza, że zapewnia Użytkownikom realizowanie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa kontrolowania przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Nad procesem przetwarzania danych sprawowana jest stała kontrola przez Administratora, ograniczająca jednocześnie dostęp do danych w możliwie największym stopniu, która ponadto udziela stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia strony.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody, wyrażanej przez Użytkownika podczas przekazywania danych poprzez dedykowany formularz, w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

Jeśli Użytkownik wyrazi dodatkowe zgody, to spółki z Grupy Synektik mogą wykorzystać podane przez użytkownika dane, na podstawie odpowiedniej zgody w celu:

 • wysyłki informacji handlowych i marketingowych wybranym przez Użytkowników sposobem komunikacji;
 • do przekazania Użytkownikom informacji na temat produktów, aktualności i najnowszych osiągnięć naukowych spółek z Grupy Synektik, do przesyłania zaproszeń do wzięcia udziału i organizacji udziału w forach naukowych, wydarzeniach promocyjnych i ewentualnej współpracy, jak i do wzięcia udziału w badaniach rynkowych i ankietach Administratora,
 • do uzyskania opinii Użytkowników na temat doświadczeń dotyczących produktów i działań oraz skuteczności kanałów informacyjnych wykorzystywanych przez Administratora,
 • prowadzenia wewnętrznej analityki w celu lepszego zrozumienia ogólnych tendencji (np. analizy lub przewidywań preferencji) – na podstawie danych w formacie zbiorczym.

Odbiorcy i dostęp do danych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Grupy Synektik,
 • zewnętrzni usługodawcy upoważnieni przez Grupę Synektik (tacy jak dostawcy zasobów informatycznych, organizacje badawcze, agencje marketingowe, dostawcy usług informatycznych itp.), wspierający nas w przetwarzaniu danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wszystkie serwery informatyczne mogące przetwarzać dane osobowe znajdują się na terenie Polski.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników ma wyłącznie właściwy personel odbiorców danych w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych mu zadań oraz wyłącznie na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Okres przechowywania danych

Administratorzy będą przetwarzali dane osobowe Użytkowników w powyższych celach do czasu złożenia przez danego Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Po uzyskaniu takiego sprzeciwu dane będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń.),

c) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO (prawo do bycia zapomnianym),

d) prawa do przenoszenia danych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO (w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody),

e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratorów w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),

f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim (zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Kontakt z Administratorem

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z osobą upoważnioną przez Administratora (inspektorem ochrony danych) kierując korespondencję na adres e-mail iod@synektik.com.pl.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora lub osobę upoważnioną o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Serwis www.synektik.com.pl wykorzystuje pliki „cookies” (ciasteczka). Zapisywane w komputerach osób korzystających z Serwisu informacje tekstowe pomagają w dostosowywaniu usług i treści do indywidualnych potrzeb. Mechanizm ten ponadto odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest uaktywnienie funkcji cookies w ustawieniach przeglądarki.

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami cookies?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami danej przeglądarki:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Urządzenia przenośne:

 • Android
 • Safari
 • Windows Phone
 • Blackberry

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do Grupy Synektik zawierają odnośniki do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www należących do spółek z Grupy Synektik.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach Serwisu może być monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron Serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.