Urządzenia dla radiofarmacji

Synektik – jedyny dystrubutor urządzeń radiofarmaceutycznych Ecker & Ziegler w Polsce.

Multi Generator Elution Tool

Generatory radionuklidu [68]Ga

Eckert & Ziegler oferuje generatory galowo-germanowe do badań eksperymentalnych i do badań klinicznych, zarejestrowane do procedur medycznych.

Modular-Lab eazy w połączeniu z nowym Multi Generator Elution Tool umożliwia automatyczną elucję aż do trzech generatorów [68]Ge/[68]Ga w czasie jednego procesu produkcji. Dzięki temu możliwe jest wybranie pożądanego poziomu aktywności oraz wydłużenie okresu użytkowania każdego z generatorów poprzez połączenie eluatów.

Oferta

Wyposażenie pracowni medycyny nuklearnej

W ofercie posiadamy m.in.

  • Najnowocześniejszy sprzęt do kontroli jakości oraz oprogramowanie do HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa) oraz do TLC (cienkowarstwowa chromatografia cieczowa), jak również gotowa do użycia procedura dla radiofarmaceutyków z [68]Ga, [177]Lu i [90]Y
  • Wysokiej jakości sprzęt przeznaczony w technologii syntezy – do rutynowej produkcji, jak również do wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych (Modular Lab)

Korzyści:

  • Łatwa i tania możliwość analizy radiofarmaceutyków przy użyciu techniki HPLC i TLC
  • Intuicyjne oprogramowanie pozwalające na bieżącą i wiarygodną oceną badanych parametrów związków
  • Urządzenie TLC-Scan z opcją testu przydatności oraz analizatorem wielokanałowym (MCA)
  • Szeroki zakres wyboru detektorów i konfiguracji dla konkretnych zastosowań urządzeń
  • Rozwiązania dopasowane do konkretnych problemów analitycznych
Producent

Eckert & Ziegler

Eckert % Ziegler to wiodący producent zaaawansowanych urządzeń dla medycyny nuklearnej.

Przejdź na stronę producenta
Zobacz więcej

Pobierz broszury Eckert & Ziegler

Nazwa pliku Action
Eckert & Ziegler broszura ogólna Pobierz plik
Broszura o produktach Eckert & Ziegler Pobierz plik
Broszura o produktach Eckert & Ziegler Pobierz plik
Broszura Modular Lab eazy Pobierz plik

Szkolenia dla lekarzy

Masz pytania dotyczące urządzeń dla radiofarmacji?

Powiązane artykuły