Investor relations
News
11.12.2023

Umowa ze Szpitalem Uniwersyteckim w Bydgoszczy dotycząca da Vinci

Grupa Synektik zawarła umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej wraz z materiałami zużywalnymi. Wartość projektu wynosi 21,7 mln zł netto.

Umowa dotyczy dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla
wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenia personelu, opieki serwisowej oraz dostawy materiałów zużywalnych do systemu robotycznego na okres 36 miesięcy.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Bydgoski Szpital Uniwersytecki jest jednym z czołowych ośrodków w regionie. W placówce przeprowadza się średnio 40 tys. hospitalizacji rocznie, 200 tys. porad ambulatoryjnych oraz 16 tys. operacji chirurgicznych.

Get to know the products and solutions of Synektik Group