Investor relations
News
18.12.2023

Synektik na radarze analityków

Trigon Dom Maklerski to kolejny broker, który podniósł cenę docelową Synektika, ustalając ją na poziomie 108 zł. W ocenie autorki raportu Katarzyny Kosiorek giełdowa spółka utrzyma tendencję rosnących przychodów w kolejnych latach.

Trigon DM, w strategii na 2024 r. „Another year of landing”, pozytywnie ocenia kolejne lata Synektika, przewidując, że w 2024 r. i 2025 r. sprzedaż spółki wyniesie odpowiednio 523 i 560 mln zł. Przypomnijmy, że Synektik zakończył 2022 rok finansowy z rekordowymi przychodami wynoszącymi niemal 447 mln zł (168% wzrost rdr.).

Trigon DM to kolejna instytucja, która podniosła cenę docelową Synektika. Wcześniej zrobiły to: Ipopema Securities (w raporcie z 22 listopada) – 106 zł oraz BM mBanku 100 zł (11 grudnia), a także East Value Research (14 grudnia) – 109,7 zł.

Get to know the products and solutions of Synektik Group