Aktualności
Komunikaty prasowe
Relacje inwestorskie
14.11.2023

Rekordowy rok Synektika

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny zakończył 2022 rok finansowy z rekordową sprzedażą, wynoszącą niemal 447 mln zł (168% wzrost rdr.). Znormalizowana EBITDA Grupy Synektik w tym okresie potroiła się, do 98,3 mln zł, a wynik netto zwiększył się o 44,1 mln zł, do 54,4 mln zł.

W ostatnim kwartale 2022 r. fin., zakończonego 30 września 2023 r., przychody Grupy wzrosły o 133%, do 135,7 mln zł. Powtarzalna EBITDA zwiększyła się z 13,3 mln zł w IV kw. 2021 r. fin. do 32,7 mln zł obecnie, a wynik netto wzrósł o 15,5 mln zł, do 17,8 mln zł. 

Na rekordowe wyniki Grupy, zarówno w skali całego roku, jak i ostatniego z jego kwartałów, złożyły się rosnące wyniki obu segmentów działalności Grupy. Segment sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych zakończył 2022 r. fin. z 410,4 mln zł przychodów (197% wzrost), wypracowując 99,3 mln zł znormalizowanej EBITDA (+234%). Segment radiofarmaceutyków osiągnął w tym okresie 26% wzrost sprzedaży, do 36,5 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). EBITDA segmentu wyniosła 11,1 mln zł, o 53% więcej niż rok wcześniej.

Przychody Grupy z tytułu dostaw sprzętu medycznego wzrosły w 2022 r. fin. o 274%, do 297,5 mln PLN, na co kluczowy wpływ miał rozwój segmentu urządzeń do terapii onkologicznych, w szczególności robotyki oraz radiochirurgii. W minionym roku Grupa m.in. dostarczyła klientom w Polsce, Czechach i na Słowacji 21 robotów chirurgicznych da Vinci (z których 6 zostało zainstalowanych w ostatnim kwartale) oraz pierwszy w tej części Europy system do stereotaktycznej radiochirurgii (SRS) ZAP-X. Zakończony rok finansowy przyniósł również 89% wzrost tzw. powtarzalnych przychodów segmentu sprzętu medycznego i usług IT (sprzedaż usług oraz dostawy zużywalnych instrumentów i akcesoriów), do 112,9 mln zł.

Motorem napędowym robotycznego biznesu Grupy jest rozwój rynku chirurgii robotycznej. W ostatnich czterech kwartałach w Polsce zrealizowano blisko 6 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci, dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. W ostatnim kwartale wykonano 1,9 tys. zabiegów, o 106% więcej niż w IV kw. 2021 roku fin. W Czechach i na Słowacji w ostatnich 4 kwartałach wykonano 6,9 tys. zabiegów, o 27% więcej niż rok wcześniej.

Motorem napędowym robotycznego biznesu Grupy jest rozwój rynku chirurgii robotycznej. W ostatnich czterech kwartałach w Polsce zrealizowano blisko 6 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci, dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

2022 rok finansowy był dla segmentu dostaw sprzętu medycznego i usług okresem dynamicznego wzrostu, opartego o strukturalne zmiany w modelu biznesowym segmentu w ostatnich latach. Decyzja o ekspansji w obszarze sprzętu terapeutycznego i odważne zbudowanie oferty w oparciu o innowacyjne, zaawansowane technologicznie produkty okazała się dobrą strategią. Równie trafną decyzją stała się ekspansja zagranicą, począwszy od przejęcia czeskiego i słowackiego rynku systemów da Vinci. Miniony rok nie wyczerpał naszego potencjału wzrostu. W 2023 r. fin. wkroczyliśmy z 75 mln zł backlogu oraz pokaźnym pakietem otwartych projektów sprzedażowych, o wartości ponad 122 mln zł. Równolegle intensywnie pracujemy nad ekspansją w segmentach produktowych i rynkach, na których jesteśmy już obecni, jak i poszukujemy kolejnych szans biznesowych. Jesteśmy m.in. zainteresowani zwiększeniem aktywności zagranicą z kolejnymi produktami – informuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes zarządu Synektik.

Dariusz Korecki, wiceprezes Synektik zwraca uwagę na pozytywne zmiany, jakie przeszedł segment produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków Grupy. – Osiągnęliśmy cel, jakim była odbudowa rentowności segmentu, dotkniętej inflacją kosztów działalności, przy równoczesnym utrzymaniu wysokiej aktywności sprzedażowej. Jesteśmy liderem sprzedażowym i technologicznym polskiego rynku, największym producentem radiofarmaceutyków i praktycznie wyłącznym dostawcą specjalistycznych, najbardziej zaawansowanych produktów. Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju tej części biznesu, optymalizując zwrot na zaangażowanym kapitale i inwestując w poszerzenie oferty o nowe, innowacyjne radioznaczniki – informuje Dariusz Korecki.

Jesteśmy liderem sprzedażowym i technologicznym polskiego rynku, największym producentem radiofarmaceutyków i praktycznie wyłącznym dostawcą specjalistycznych, najbardziej zaawansowanych produktów.

Ostatnie miesiące stały pod znakiem przyspieszenia w projekcie rozwoju kardioznacznika – innowacyjnego radiofarmaceutyku przeznaczonego do badania perfuzji mięśnia sercowego (MPI). W lipcu br. Grupa zakończyła sukcesem konsultacje z amerykańską Agencją Żywności i Leków (FDA) w ramach procedury Pre-IND meeting, mające na celu zaakceptowanie głównych założeń protokołu badania klinicznego fazy III w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo we wrześniu br. odbyła się prezentacja kardioznacznika dla wybranej grupy naukowców w trakcie kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologii Nuklearnej. – Przygotowujemy się do kluczowego etapu projektu, jakim będzie przeprowadzenie III fazy badań klinicznych na terenie Stanów Zjednoczonych. Zakładamy, że w ciągu najbliższych miesięcy zakończymy transfer technologii, co pozwoliłoby nam na rozpoczęcie badań w bieżącym roku finansowym – informuje Cezary Kozanecki.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik