Kariera

Grupę Synektik tworzy ponad 170 profesjonalistów z różnych dziedzin, np. programiści, inżynierowie ds. technologii medycznych, fizycy, chemicy, biotechnolodzy, inżynierowie IT i wielu innych.

Poznaj aktualne ogłoszenia o pracę, weź udział w rekrutacji i dołącz do naszego zespołu!

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Synektik (Synektik Pharma Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, lub Synektik SA z siedzibą przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa), zwane dalej osobno lub łącznie Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych na e-mail: iod@synektik.com.pl.

Podane dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Po zakończeniu rekrutacji Państwa dane będą przechowywane w terminie do 6 miesięcy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać, ale spowoduje to jednocześnie rezygnację Państwa z udziału w procesie rekrutacji. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.

Nie widzisz ogłoszenia dla siebie? Wyślij swoje CV

Osoby zainteresowane pracą w Grupie Synektik prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: cv@synektik.com.pl.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli o ochronie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik