Raporty okresowe

Rok finansowy 2023 Grupy Synektik obejmuje okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

Raport Opis Opublikowano Akcja
2024 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (Q1 FY2023) 14.02.2024 kwartalne Przeczytaj raport
2024 Wybrane dane finansowe (Q1 2023) 14.02.2024 kwartalne Przeczytaj raport
2024 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2022 18.01.2024 roczne Przeczytaj raport
2024 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za rok obrotowy 2022 18.01.2024 roczne Przeczytaj raport
2023 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. 14.11.2023 kwartalne Przeczytaj raport
2023 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 08.08.2023 kwartalne Przeczytaj raport
2023 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r. 06.06.2023 polroczne Przeczytaj raport
2023 Wybrane dane dla analityków za lata 2013-2022 wersja 06.06.2023 (plik Excel) 06.06.2023 dane-analitykow Przeczytaj raport
2023 Wybrane dane finansowe (H1 2022) 06.06.2023 polroczne Przeczytaj raport
2023 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 15.02.2023 kwartalne Przeczytaj raport
2023 Wybrane dane finansowe (Q1 2022) 15.02.2023 kwartalne Przeczytaj raport
2023 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za rok obrotowy 2021 18.01.2023 roczne Przeczytaj raport
2023 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2021 18.01.2023 roczne Przeczytaj raport
2022 Wybrane dane finansowe (Q4 2021) 22.11.2022 kwartalne Przeczytaj raport
2022 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2021 do 30 września 2022 r. 22.11.2022 kwartalne Przeczytaj raport
2022 Wybrane dane finansowe (Q3 2021) 09.08.2022 kwartalne Przeczytaj raport
2022 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. 09.08.2022 kwartalne Przeczytaj raport
2022 Pozostałe dokumenty (H1 2021) 14.06.2022 polroczne Przeczytaj raport
2022 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. 14.06.2022 polroczne Przeczytaj raport
2022 Wybrane dane finansowe (Q1 2021) 22.02.2022 kwartalne Przeczytaj raport
2022 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 22.02.2022 kwartalne Przeczytaj raport
2021 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za rok obrotowy 2020 23.12.2021 roczne Przeczytaj raport
2021 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2020 23.12.2021 roczne Przeczytaj raport
2021 Wybrane dane dla analityków za lata 2013-2020 wersja 23.12.2021 (plik Excel) 23.12.2021 dane-analitykow Przeczytaj raport
2021 Wybrane dane finansowe (Q4 2020) 18.11.2021 kwartalne Przeczytaj raport
2021 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Synektik S.A za okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 18.11.2021 kwartalne Przeczytaj raport
2021 Wybrane dane finansowe (Q3 2020) 10.08.2021 kwartalne Przeczytaj raport
2021 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 10.08.2021 kwartalne Przeczytaj raport
2021 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r. 15.06.2021 polroczne Przeczytaj raport
2021 Wybrane dane finansowe (Q1 2020) 23.02.2021 kwartalne Przeczytaj raport
2021 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 23.02.2021 kwartalne Przeczytaj raport
2021 Wybrane dane dla analityków za lata 2013-2021 wersja 18.01.2021 (plik Excel) 18.01.2021 dane-analitykow Przeczytaj raport
2020 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za rok obrotowy 2019 22.12.2020 roczne Przeczytaj raport
2020 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2019 22.12.2020 roczne Przeczytaj raport
2020 Wybrane dane finansowe (Q4 2019) 16.11.2020 kwartalne Przeczytaj raport
2020 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 16.11.2020 kwartalne Przeczytaj raport
2020 Wybrane dane finansowe (Q3 2019) 11.08.2020 kwartalne Przeczytaj raport
2020 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 11.08.2020 kwartalne Przeczytaj raport
2020 Wybrane dane dla analityków za lata 2013-2018 (plik Excel) 03.08.2020 dane-analitykow Przeczytaj raport
2020 Wybrane dane dla analityków za lata 2013-2019 (plik Excel) 03.08.2020 dane-analitykow Przeczytaj raport
2020 Pozostałe dokumenty (H1 2019) 09.06.2020 polroczne Przeczytaj raport
2020 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. 09.06.2020 polroczne Przeczytaj raport
2020 Wybrane dane finansowe (Q1 2019) 26.02.2020 kwartalne Przeczytaj raport
2020 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 26.02.2020 kwartalne Przeczytaj raport
2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za rok obrotowy 2018 20.12.2019 roczne Przeczytaj raport
2019 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2018 20.12.2019 roczne Przeczytaj raport
2019 Wybrane dane finansowe (Q4 2018) 08.11.2019 kwartalne Przeczytaj raport
2019 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2018 do 30 września 2019 08.11.2019 kwartalne Przeczytaj raport
2019 Wybrane dane finansowe (Q3 2018) 09.08.2019 kwartalne Przeczytaj raport
2019 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2018 do 30 czerwca 2019 09.08.2019 kwartalne Przeczytaj raport
2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 trwający od 1 stycznia do 30 września 2018 r. 03.08.2019 roczne Przeczytaj raport
2019 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2017 trwający od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r. 03.08.2019 roczne Przeczytaj raport
2019 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2018 do 31 marca 2019 19.06.2019 polroczne Przeczytaj raport
2019 Wybrane dane finansowe (Q1 2018) 26.02.2019 kwartalne Przeczytaj raport
2019 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2018 do 31 grudnia 2018 26.02.2019 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Wybrane dane finansowe (Q7 2017) 30.09.2018 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r. 30.09.2018 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Wybrane dane finansowe (Q6 2017) 30.06.2018 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Śródroczne_skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (Q6 2017) 30.06.2018 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Wybrane dane finansowe (Q5 2017) 31.03.2018 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. (Q5 2017) 31.03.2018 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Wybrane dane finansowe (Q4 2017) 31.12.2017 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2017 r. (Q4 2017) 31.12.2017 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Wybrane dane finansowe (Q3 2017) 30.09.2017 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 (Q3 2017) 30.09.2017 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Raport skonsolidowany za okres H1 2017. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 03.08.2017 polroczne Przeczytaj raport
Archiwalne Wybrane dane finansowe (Q1 2017) 31.03.2017 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Raport skonsolidowany za okres Q1 2017. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. 31.03.2017 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 03.01.2017 roczne Przeczytaj raport
Archiwalne Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 03.01.2017 roczne Przeczytaj raport
Archiwalne Wybrane dane finansowe za okres Q4 2016 31.12.2016 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2016 r. 31.12.2016 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 30 września 2016 r. 30.09.2016 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Wybrane dane finansowe za okres Q3 2016 30.06.2016 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Teaser H1 2016 30.06.2016 polroczne Przeczytaj raport
Archiwalne H1 2016 – Pozostałe dokumenty 30.06.2016 polroczne Przeczytaj raport
Archiwalne Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. 30.06.2016 polroczne Przeczytaj raport
Archiwalne Wybrane dane finansowe za okres Q1 2016 31.03.2016 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 marca 2016 r. 31.03.2016 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 31.12.2015 roczne Przeczytaj raport
Archiwalne Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. 30.06.2015 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. 30.06.2015 polroczne Przeczytaj raport
Archiwalne Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 marca 2015 roku 31.03.2015 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 31.12.2014 roczne Przeczytaj raport
Archiwalne Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 31.12.2014 roczne Przeczytaj raport
Archiwalne Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 30 września 2014 r. 30.09.2014 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. 30.06.2014 kwartalne Przeczytaj raport
Archiwalne Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. 31.03.2014 kwartalne Przeczytaj raport