Materiały dla mediów i inwestorów

Q&A

Dla inwestorów

 • Grupa Synektik jest wiodącym producentem zaawansowanych produktów radiofarmaceutycznych oraz rozwiązań informatycznych (m.in. platformy teleradiologicznej Zbadani.pl), dostawcą usług serwisowo-pomiarowych oraz dystrybutorem innowacyjnych urządzeń medycznych, stosowanych w diagnostyce oraz terapii w dziedzinach onkologii, kardiologii, neurologii i radiologii.

  W ramach segmentu sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych wraz z działalnością usługową Grupa:

  • współpracuje z kilkunastoma globalnymi producentami wyrobów diagnostycznych oraz terapeutycznych. W ramach tej działalności Grupa dokonuje kompleksowej dostawy sprzętu, połączonej z przygotowaniem niezbędnych pomieszczeń, instalacją urządzeń, serwisem oraz szkoleniem personelu. Dzięki szerokiemu portfolio produktów oraz nabytym kompetencjom firma oferuje m.in. budowę hybrydowych sal operacyjnych w systemie „pod klucz”;
  • posiada własne rozwiązania informatyczne w zakresie archiwizacji, dystrybucji, prezentacji i przetwarzania obrazów radiologicznych oraz danych administracyjnych. Autorski projekt platformy teleradiologicznej Zbadani.pl oferuje szereg innowacyjnych e-usług dla placówek medycznych, lekarzy i pacjentów. Ponadto, Grupa posiada w swojej ofercie klasyczne rozwiązania informatyczne dedykowane radiologii. Rodzina produktów ArPACS pozwala na informatyzację podmiotów leczniczych w zakresie archiwizacji, dystrybucji (PACS), prezentacji i przetwarzania obrazów radiologicznych (ArView) oraz danych administracyjnych (RIS);
  • oferuje usługi serwisowe wybranych produktów z oferowanego sprzętu medycznego. Testy odbiorcze i specjalistyczne wykonywane są w laboratorium badawczym aparatury do diagnostyki obrazowej prowadzonym przez Jednostkę Dominującą, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

  W ramach segmentu radiofarmaceutyków Synektik posiada na terenie Polski trzy zakłady produkcyjne, z których jeden pełni funkcję centrum badawczo-rozwojowego zajmującego się opracowywaniem nowych, innowacyjnych produktów znajdujących zastosowanie w onkologii, kardiologii i neurologii. Grupa rozwija również własne centrum badań klinicznych. Spółka pozostaje jednocześnie wiodącym dostawcą radiofarmaceutyków specjalnych na terenie Polski, służących m.in. do diagnostyki raka wątrobokomórkowego czy prostaty i jego przerzutów do kości. Flagowym projektem Spółki jest kardioznacznik – innowacyjny, charakteryzujący się globalnym potencjałem radiofarmaceutyk do diagnostyki choroby wieńcowej, którego rozwój jest obecnie na etapie badań klinicznych.

 • Podstawowym parametrem determinującym wyniki finansowe w poszczególnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej jest wolumen sprzedaży usług i produktów. W przypadku segmentu sprzedaży rozwiązań informatycznych i dostaw sprzętu jest to przede wszystkim liczba zamówień ze strony szpitali oraz innych placówek medycznych oraz dochodowość zawartych umów, która jest uzależniona od szeregu czynników wpływających na zakres oferty (asortyment, koszty procesu adaptacji pomieszczeń etc.). W przypadku segmentu produkcji radiofarmaceutyków znaczny wpływ na wyniki ma asortyment dostarczanych produktów (radiofarmaceutyki podstawowe vs radiofarmaceutyki specjalne) oraz logistyka dostaw.

 • Synektik działa przede wszystkim na terenie Polski i państw ościennych (Czechy, Słowacja, kraje bałtyckie). W przyszłości – przede wszystkim w związku z wprowadzaniem do oferty nowych produktów radiofarmaceutycznych, w tym innowacyjnego kardioznacznika – Grupa planuje wejście na inne rynki, przede wszystkim w Europie i Stanach Zjednoczonych.

 • Udział rynkowy Spółki jest różny w zależności od segmentu działalności operacyjnej, a jej pozycja plasuje się na czele bądź wśród 2-4 wiodących firm działających w danym obszarze. Zarówno w przypadku produkcji radiofarmaceutyków jak i działalności pomiarowej jesteśmy największym podmiotem działającym na rynku krajowym, posiadającym trzy zakłady produkcyjne i obsługującym największą liczbę centrów medycznych. W przypadku działalności pomiarowej wykonujemy około 2,5 tys. testów rocznie i od ponad dziesięciu lat jesteśmy liderem w Polsce. Nasze rozwiązania informatyczne znajdują się w wśród 3-4 najczęściej wybieranych systemów IT stosowanych w radiologii.

 • Synektik aktywnie korzysta z możliwości pozyskiwania środków grantowych na finansowanie swoich projektów innowacyjnych. Do końca 2017 r. udało się w ten sposób pozyskać ponad 30 mln zł.
  Jednym z najbardziej wspieranych ze środków publicznych projektów jest kardioznacznik, czyli radiofarmaceutyk specjalny stosowany przy diagnostyce choroby wieńcowej. W 2015 r. na realizację tego projektu Grupa otrzymała ok. 15,7 mln zł niewymagającej wkładu własnego dotacji z prestiżowego programu unijnego Horyzont 2020.

 • Kardioznacznik jest obecnie na etapie badań klinicznych.

 • W okresie najbliższych kilku lat Zarząd będzie występował o wypłatę dywidendy w zależności od sytuacji finansowej Spółki oraz od sytuacji ogólnorynkowej. W poprzednich latach zysk netto wypracowany przez firmę w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy.
  W dniu 3 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synektik podjęło decyzję o wypłacie pierwszej w historii Spółki dywidendy w wysokości 3,07 mln zł, tj. 0,36 zł na akcję.

 • Czołowe pozycje na globalnym rynku radiofarmaceutyków zajmują m.in. GE Healthcare, Amersham, Siemens (Petnet), Cardinal Health czy Bayer. Wśród firm działających w Europie o podobnym profilu co Synektik znajdują się przykładowo francuski AAA (przejęty przez Novartis) czy niemiecki Eckert & Ziegler. Natomiast porównywalne podmioty na polskim rynku radiofarmaceutyków to Voxel oraz Life Radiopharma.
  W segmencie dostaw sprzętu medycznego oraz usług serwisowych Spółka konkuruje zarówno z dystrybutorami jak i producentami sprzętu działającymi bezpośrednio w Polsce.

01.02.2016

Pierwszy w Polsce komercyjny producent radiofarmaceutyków

Misją naszej firmy jest budowanie jakości w radiologii i medycynie nuklearnej.

Prezentujemy film nt. otwarcia pierwszego komercyjnego zakładu produkcji radiofarmaceutyków w Polsce.

01.01.2016

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Synektik

W dniu 24 kwietnia 2014 r. miało miejsce otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Synektik w Warszawie.

Po sukcesie uruchomienia pierwszego zakładu produkcyjnego Iason w Kielcach, grupa kapitałowa Synektik podjęła decyzję o otwarciu CBR w Warszawie, w celu opracowywania nowych radiofarmaceutyków mających zastosowanie w kardiologii i onkologii, które mogły by być z powodzeniem sprzedawane na terenie Europy.

Otwarcie własnego CBR pozwoli nam utrzymać pozycję lidera w produkcji radiofarmaceutyków w zakresie medycyny nuklearnej.

Już teraz nawiązaliśmy współpracę z Hadassah Medical Center w Izraelu opartą na działania o charakterze badawczo-rozwojowym w tej dziedzinie, a w szczególności w celu opracowania nowych radiofarmaceutyków, które są motorem rozwoju diagnostyki PET/CT.

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Logotypy
Zdjęcia członków Zarządu
Nazwa pliku Akcja
Logotyp - wersja pozioma Pobierz plik
Logotyp - wersja pionowa Pobierz plik
Nazwa pliku Akcja
Cezary Kozanecki, Prezes Zarządu Synektik SA, plik jpeg Pobierz plik
Dariusz Korecki, Wiceprezes Zarządu Synektik SA, plik jpeg Pobierz plik
Artur Ostrowski, Prokurent Synektik SA, plik jpeg Pobierz plik
Przemysław Kozanecki, Prezes Zarządu Synektik Pharma Sp. z o.o., plik jpeg Pobierz plik