Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Podstawa prawna i cel

Walne Zgromadzenia Synektik SA odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu Synektik SA oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

W ramach dobrych praktyk w relacjach z inwestorami, Synektik SA publikuje zapisy audio z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

Aktualne WZA

Aktualne WZA

Zarząd spółki Synektik SA zwołał na dzień 26 lutego 2024 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

ZWZA odbyło się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.

Wykaz dokumentów znajduje się w poniższej tabeli.

2024

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26.02.2024

Nazwa pliku Akcja
ESPI 5/2024: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.02.2024 Pobierz plik
ESPI 5/2024/K Pobierz plik
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (załącznik do ESPI 5/2024) Pobierz plik
Projekty uchwał na ZWZA (skorygowane zgodnie z ESPI 5/2024/K) Pobierz plik
Opinia RN z 18.01.2024 dot. projektów uchwał na ZWZA (załącznik do ESPI 5/2024) Pobierz plik
Formularz pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA (załącznik do ESPI 5/2024) Pobierz plik
Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby fizycznej (załącznik do ESPI 5/2024) Pobierz plik
Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby innej niż osoba fizyczna (załącznik do ESPI 5/2024) Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej (załącznik do ESPI 5/2024) Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna (załącznik do ESPI 5/2024) Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej (załącznik do ESPI 5/2024) Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna (załącznik do ESPI 5/2024) Pobierz plik
ESPI 6/2024: Uzupełnienie dokumentacji na ZWZA Pobierz plik
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022 (załącznik do ESPI 6/2024) Pobierz plik
Ocena biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach 2022 (załącznik do ESPI 6/2024) Pobierz plik
ESPI 15/2024: Uchwała dot. wypłaty dywidendy Pobierz plik
ESPI 16/2024 Pobierz plik
Treść uchwał podjętych na ZWZA (załącznik do ESPI 16/2024) Pobierz plik
ESPI 17/2024: Wykaz akcjonariuszy pow. 5% na ZWZA Pobierz plik
Nagranie audio z posiedzenia ZWZA w dniu 26.02.2024 Pobierz plik
2023

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21.02.2023

Nazwa pliku Akcja
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Pobierz plik
Projekty uchwał na ZWZA Pobierz plik
Opinia RN z 18.01.2023 dot. projektów uchwał na ZWZA Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 lutego 2023 r Pobierz plik
Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby fizycznej Pobierz plik
Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby innej niż osoba fizyczna Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
ESPI 3 2023 Pobierz plik
ESPI 4 2023 Pobierz plik
Ocena BR sprawozdania o wynagrodzeniach Synektik 2021 Pobierz plik
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN_2021 Pobierz plik
ESPI 6 2023 Pobierz plik
ESPI 7 2023 Pobierz plik
Uchwały podjęte na ZWZA 21.02.2023 Pobierz plik
ESPI 8 2023 Pobierz plik
Nagranie audio z posiedzenia ZWZA 21.02.2023 Pobierz plik
2022

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 01.02.2022

Nazwa pliku Akcja
ESPI 2 2022 Pobierz plik
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Pobierz plik
Projekty uchwał na ZWZA Pobierz plik
Opinia RN dotycząca projektów uchwał Pobierz plik
Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 01.02.2022 Pobierz plik
ESPI 6 2022 Pobierz plik
ESPI 7 2022 Pobierz plik
ESPI 8 2022 Pobierz plik
Zapis audio WZA 01.02.2022 Pobierz plik
2021

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11.02.2021

Nazwa pliku Akcja
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Pobierz plik
Projekty uchwał na ZWZA Pobierz plik
Opinia RN dotycząca projektów uchwał Pobierz plik
Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA 11.02.2021. Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porzadku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
ESPI 4 2021 Pobierz plik
ESPI 6 2021 Pobierz plik
Polityka wynagrodzeń Pobierz plik
ESPI 9 2021 Pobierz plik
Uchwały podjęte na ZWZA 11 lutego 2021 Pobierz plik
Zapis audio WZA 11.02.2021 Pobierz plik
2020

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 03.03.2020

Nazwa pliku Akcja
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Pobierz plik
Projekty uchwał na ZWZA Pobierz plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z opinią dotyczącą podziału zysku Pobierz plik
Opinia RN dotycząca projektów uchwał Pobierz plik
Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
ESPI 6 2020 Pobierz plik
Zgłoszenie projektu nowej uchwały na ZWZA Pobierz plik
Zmieniony porządek obrad ZWZA Pobierz plik
ESPI 13/2020 Pobierz plik
Uchwały podjęte na ZWZA 03 marca 2020 Pobierz plik
Nagranie audio Pobierz plik
2019

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19.03.2019

Nazwa pliku Akcja
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Pobierz plik
Projekty uchwał na ZWZA Pobierz plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pobierz plik
Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
ESPI 6 2019 K Pobierz plik
ESPI 6 2019 Pobierz plik
ESPI 10 2019 Pobierz plik
Uchwały podjęte na ZWZA 19_03_2019 Pobierz plik
Nagranie audio Pobierz plik
2018

Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 10.04.2018 roku

Nazwa pliku Akcja
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Pobierz plik
Projekty uchwał na NWZA Pobierz plik
Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porzadku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
ESPI 5 2018 Pobierz plik
ESPI 13 2018 Pobierz plik
ESPI 14 2018 Pobierz plik
Uchwały podjęte na NWZA 10.04.2018 Pobierz plik
Mariusz Książek - Życiorys Pobierz plik
Sawa Zarębińska - Życiorys Pobierz plik
Zapis audio z NWZA 10.04.2018 Pobierz plik
2017

Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28.06.2017 roku oraz 16.10.2017 roku.

16.10.2017
28.06.2017
Nazwa pliku Akcja
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Pobierz plik
Projekty uchwał na NWZA Pobierz plik
Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
ESPI 21 2017 Pobierz plik
ESPI 27 2017 Pobierz plik
Uchwały podjęte na NWZA Pobierz plik
Zapis audio z NWZA 16.10.2017 Pobierz plik
Nazwa pliku Akcja
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZA. Pobierz plik
Projekty uchwał na ZWZA. Pobierz plik
Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA. Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej. Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna. Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby fizycznej. Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna. Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej. Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna. Pobierz plik
Sprawozdanie RN. Pobierz plik
ESPI 5 2017 Pobierz plik
ESPI 7 2017 Pobierz plik
ESPI 17 2017 Pobierz plik
Uchwały podjęte na ZWZA Pobierz plik
Zapis audio z ZWZA 28.06.2017 Pobierz plik
2016

Dokumenty dotyczące:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 09.11.2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 06.06.2016:
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.01.2016:
Nazwa pliku Akcja
Komunikat o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09-11-2016 Pobierz plik
Uzasadnienie uchwały na NWZA Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Projekty uchwał na NWZA Pobierz plik
Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA Pobierz plik
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej Pobierz plik
ESPI 25 2016 Pobierz plik
Uchwały podjęte na ZWZA 09.11.2016 Pobierz plik
Zapis audio NWZA 09.11.2016 Pobierz plik
Nazwa pliku Akcja
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Pobierz plik
Projekty uchwał na ZWZA Pobierz plik
Uzasadnienie uchwał na ZWZA Pobierz plik
Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej Pobierz plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej Pobierz plik
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna Pobierz plik
Regulamin Walnego Zgromadzenia Synektik S A Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 Pobierz plik
Sprawozdanie RN Pobierz plik
Uchwały podjęte na ZWZA Pobierz plik
ESPI 13 2016 Pobierz plik
Zapis audio ZWZA 06.06.2016 Pobierz plik
Nazwa pliku Akcja
Formularz pelnomocnictwa do udzialu w NWZA Pobierz plik
Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa glosu dla osoby fizycznej Pobierz plik
Formularz pozwalajacy na wykonywnie prawa glosu dla osoby innej niz fizyczna Pobierz plik
Ogloszenie o zwolaniu NWZA 2016 Pobierz plik
Opinia Zarzadu Synektik dot. pozbawienia prawa poboru warrantow i akcji serii F Pobierz plik
Projekty uchwal na NWZA Pobierz plik
RAPORT ESPI 1 2016 Pobierz plik
Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 wniosek Melhus Pobierz plik
Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 Pobierz plik