Aktualności
Baza wiedzy
Bez kategorii
Produkty i usługi
Radiologia
25.09.2023

7 rzeczy, które warto wiedzieć o aplikacji SynDose dla placówek medycznych

Oprogramowanie do analizy dawek promieniowania jonizującego, takie jak SynDose (www.syndose.pl), odgrywa kluczową rolę w placówkach medycznych w monitorowaniu dawek promieniowania. Dzięki takim rozwiązaniom ośrodki mogą skutecznie zarządzać i kontrolować ekspozycję pacjentów na promieniowanie jonizujące.

Niemniej jednak, w procesie analizy dawek promieniowania placówki mogą napotykać na różne wyzwania, czego kluczowym przykładem jest zapewnienie dokładności i spójności danych dotyczących dawek promieniowania. To zagadnienie ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów, a także wpływa na jakość prowadzonych badań i procedur diagnostycznych.

Placówki medyczne często korzystają z różnych urządzeń i technik diagnostycznych, co może prowadzić do różnic w danych dotyczących dawek promieniowania. Oprogramowanie do analizy dawek musi być w stanie integrować i porównywać te dane, aby zapewnić spójność i kompleksową analizę.

Zapewnienie dokładności i spójności danych dotyczących dawek promieniowania jonizującego jest kluczowym wyzwaniem w procesie analizy dawek w placówkach diagnostyki obrazowej.

Skomplikowane procedury diagnostyczne generują ogromne ilości danych dotyczących dawek promieniowania. Placówki medyczne są zobowiązane do zadbania o właściwe zarządzanie tymi danymi, w tym ich przechowywanie, archiwizację i dostępność w razie potrzeby. Brak spójności i porządku w danych może prowadzić do problemów w analizie i raportowaniu.

Kolejnym wyzwaniem jest konieczność przestrzegania regulacji i wytycznych ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowe Centrum Onkologii Radiologicznej. Obejmują one normy dotyczące dopuszczalnych dawek promieniowania dla różnych rodzajów badań i procedur medycznych. Placówki medyczne powinny dostosować się do tych przepisów, co może być trudne ze względu na ilość generowanych danych.

Poprzez zastosowanie naszych rozwiązań zaimplementowanych w oprogramowaniu SynDose zapewniamy między innymi pomoc w następujących obszarach:

  1. MONITOROWANIE DAWEK: SynDose zbiera i przechowuje wszystkie dane dotyczące dawek promieniowania, które są używane w procedurach diagnostycznych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest szybkie wykrycie zagrożeń pacjenta.
  2. PRECYZYJNE ANALIZY I RAPORTY: Oprogramowanie umożliwia dokładne analizy dawek promieniowania, co pozwala placówkom medycznym ocenić, jakie procedury i techniki generują największe narażenie na promieniowanie. Dzięki temu można dostosować klinicznie używane protokoły, aby optymalizować dawki pacjentów.
  3. ZAPOBIEGANIE PRZEKROCZENIOM NORM: Oprogramowanie ostrzega przed przekroczeniami norm dawek promieniowania, umożliwiając natychmiastową reakcję w celu zminimalizowania ryzyka.
  4. ŁATWY DOSTĘP: System jest dostępny poprzez przeglądarkę internetową, co ułatwia personelowi medycznemu dostęp do danych i raportów z dowolnego miejsca.
  5. OPTYMALIZACJA APARATURY: Na podstawie analizy danych  oraz doświadczenia osób nadzorujących narażenie pacjenta, oprogramowanie może sugerować optymalne ustawienia aparatury, co pomaga w uzyskaniu odpowiednich obrazów diagnostycznych przy minimalnym narażeniu na promieniowanie.
  6. ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI: Placówki medyczne są zobowiązane do przestrzegania regulacji dotyczących dawek promieniowania. Oprogramowanie do analizy dawek pomaga w zachowaniu zgodności z przepisami, a także ułatwia proces audytów i kontroli.
  7. EDUKACJA PERSONELU: Poprzez analizę i raportowanie danych, oprogramowanie może pomóc w edukacji personelu medycznego na temat bezpiecznych praktyk promieniowania. To z kolei przyczynia się do zmniejszenia ryzyka dla pacjentów i pracowników medycznych.

Wszystkie te elementy wspólnie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz efektywności pracy placówek medycznych. Oprogramowanie do analizy dawek promieniowania jonizującego jest nieocenionym narzędziem, które pozwala placówkom medycznym śledzić, kontrolować i optymalizować stosowanie promieniowania w celach diagnostycznych.

Dowiedz się więcej: www.syndose.pl

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik