Aktualności
23.12.2022

Bydgoskie Centrum Onkologii zakupiło da Vinci

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy podpisało z Synektik umowę na dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci. Wartość projektu sfinalizowanego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wynosi 13,2 mln zł.

Synektik zapewnia dostawę, instalację, uruchomienie systemu chirurgii robotycznej da Vinci, przeszkolenie personelu i opiekę serwisową.

Zobacz raport bieżący >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik