Aktualności
Produkty i usługi
Relacje inwestorskie
25.07.2023

Centrum Onkologii w Bydgoszczy kupuje da Vinci

Synektik zawarł umowę z Centrum Onkologii w Bydgoszczy na dostawę i instalację robotycznego systemu do chirurgii małoinwazyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także przeszkoleniem personelu i opieką serwisową. Wartość projektu to 12,8 mln zł netto.

Centrum Onkologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych. Placówka zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza badań z zakresu diagnostyki obrazowej (w tym medycyny nuklearnej), laboratoryjnej, mikrobiologicznej, patomorfologicznej oraz genetyki molekularnej. Małoinwazyjne techniki chirurgiczne to obecnie standard w chirurgii zabiegowej wykonywanej w ośrodku.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik