Aktualności
Relacje inwestorskie
Wiadomości korporacyjne
04.10.2023

Cezary Kozanecki w gronie najskuteczniejszych prezesów

Prezes i założyciel Synektik został wyróżniony przez redakcję „MIT Sloan Management Review Polska” w rankingu najskuteczniejszych prezesów dużych, średnich i małych spółek giełdowych, zajmując 6 miejsce wśród spółek z sWIG80.

Redakcja przeanalizowała spółki giełdowe reprezentujące segmenty dużych, średnich i małych firm. Następnie spośród nich wyodrębniła po 10 firm najskuteczniej zarządzanych (w sumie 30 spółek) i oceniła je według czterech kluczowych kryteriów: całkowita stopa zwrotu, zmiana wartości nominalnej kapitalizacji, wskaźniki rynkowe, wskaźniki rentowności.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik