Rada Nadzorcza
27.07.2022

Dariusz Daniluk – Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk jest absolwentem studiów wyższych na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii. Jest uczestnikiem wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, między innymi z dziedziny bankowości, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.

Kariera zawodowa Dariusza Daniluka kształtowała się następująco:

od 07.2020 – Działalność gospodarcza – doradzca w zakresie zarządzania i finansów
2019 – 06.2020– Prezes zarządu Idea Money SA
2018 – 2019 – Członek zarządu Idea Bank SA
2016 – 2018 – Doradztwo w zakresie zarządzania i finansów (działalność gospodarcza)
2014 – 2016 – Wiceprezes, a następnie prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska SA
2011 – 2013 – Prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
2008 – 2011 – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny między innymi za problematykę stabilności finansowej oraz audytu wewnętrznego
2002 – 2008 – Dyrektor departamentu audytu wewnętrznego w Narodowym Banku Polskim
2000 – 2002 – Dyrektor departamentu nadzoru wewnętrznego (audyt wewnętrzny) w Banku Gospodarki Żywnościowej SA
1989 – 2000 – współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, m.in. jako zastępca dyrektora departamentu zagranicznego oraz doradca prezesa NBP

Obecnie jest również niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych British Automotive Holding SA oraz Altus TFI SA.

W spółce emitenta Dariusz Daniluk pełni funkcję członka rady nadzorczej od 3 marca 2020 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik