Aktualności
03.03.2020

Dariusz Daniluk nowym członkiem Rady Nadzorczej Synektik

Dariusz Daniluk został powołany w dniu 3 marca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w skład obecnej kadencji Rady Nadzorczej Synektik.

Nowo wybrany członek Rady jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii.

Dariusz Daniluk posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od 2018 roku jest związany z Idea Money – najpierw jako członek zarządu, a następnie prezes.

W poprzednich latach pełnił funkcje prezesa lub wiceprezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, a także Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2008-2011 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnym m.in. za problematykę stabilności finansowej oraz audytu wewnętrznego.

Jest uczestnikiem wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, m.in. z dziedziny bankowości, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.

Więcej informacji

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik