Aktualności
Baza wiedzy
Produkty i usługi
Radiologia
14.11.2023

Dlaczego placówki medyczne powinny wybrać SynDose jako narzędzie do monitorowania dawek promieniowania?

Oprogramowanie do analizy dawek promieniowania jest kluczowe w placówkach medycznych do monitorowania ekspozycji pacjentów na promieniowanie jonizujące. Jednak utrzymanie dokładności i spójności danych stanowi wyzwanie, zwłaszcza gdy placówki korzystają z różnych urządzeń i technik.

Oprogramowanie musi integrować i porównywać te dane, zapewniając spójną analizę. Placówki medyczne są zobowiązane do przestrzegania norm dawek promieniowania, co może być trudne z uwagi na ilość generowanych danych. Zarządzanie danymi, w tym ich przechowywanie i archiwizacja, jest istotne, aby uniknąć problemów z analizą i raportowaniem. Brak spójności w danych może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów i jakości procedur diagnostycznych. Placówki muszą dostosować się między innymi do wytycznych ministerstwa zdrowia i innych instytucji regulacyjnych.

Poprzez zastosowanie rozwiązań zaimplementowanych w naszym oprogramowaniu zapewniamy między innymi pomoc w następujących obszarach:

Monitorowanie dawek: SynDose gromadzi i przechowuje wszelkie dane dotyczące dawek promieniowania, które są używane w procedurach diagnostycznych. Modalność ta nie tylko zapewnia bezpieczeństwo pacjentów, ale także umożliwia bieżące monitorowanie i kontrolowanie narażenia na promieniowanie. Dzięki temu rozwiązaniu personel medyczny może szybko reagować w przypadku ewentualnych zagrożeń i podejmować odpowiednie kroki w celu minimalizacji ryzyka. Monitorowanie dawek jest kluczowe dla zapewnienia, że procedury diagnostyczne są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi i normami, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów.

Precyzyjne analizy i raporty: Oprogramowanie SynDose umożliwia dokładne analizy dawek promieniowania, uwzględniając różnice wynikające z różnych procedur i technik diagnostycznych. Generowane raporty dostarczają placówkom medycznym cennych informacji na temat tego, które procedury generują największe narażenie na promieniowanie. Dzięki tym analizom personel medyczny może dostosować protokoły w sposób, który zapewnia nie tylko odpowiednią jakość obrazu, ale także minimalizuje dawki promieniowania dla pacjentów. To zagadnienie jest istotne dla optymalizacji procedur diagnostycznych i minimalizacji ryzyka.

Zapobieganie przekroczeniom norm: Oprogramowanie SynDose nie tylko monitoruje dawki promieniowania, ale także ostrzega przed przekroczeniem norm dawek. Jest to kluczowe w sytuacjach, gdy narażenie pacjenta na promieniowanie może przekroczyć dopuszczalne poziomy referencyjne. W takich przypadkach generowane są natychmiastowe alarmy i ostrzeżenia, co pozwala na błyskawiczną reakcję personelu medycznego w celu zmniejszenia ryzyka. Zapobieganie przekroczeniom norm ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

Łatwy dostęp: System SynDose jest dostępny poprzez przeglądarkę internetową, co znacznie ułatwia personelowi dostęp do danych i raportów z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie. To nie tylko zwiększa wygodę, ale także pozwala na natychmiastowy dostęp do informacji w sytuacjach awaryjnych. Łatwy dostęp do danych jest kluczowy w procesie podejmowania decyzji i reagowania na ewentualne zagrożenia.

Optymalizacja aparatury: Na podstawie analizy danych oraz doświadczenia osób nadzorujących narażenie pacjenta, oprogramowanie SynDose może sugerować optymalne ustawienia aparatury. To pomaga w uzyskaniu odpowiednich obrazów diagnostycznych przy minimalnym narażeniu na promieniowanie. Dzięki temu personel medyczny może osiągnąć równowagę między jakością obrazu a bezpieczeństwem pacjentów, co jest kluczowe w diagnostyce obrazowej.

Zgodność z regulacjami: Placówki medyczne muszą przestrzegać regulacji dotyczących dawek promieniowania. Oprogramowanie SynDose jest zintegrowane z wytycznymi i regulacjami Ministerstwa Zdrowia oraz i innych instytucji regulacyjnych, co ułatwia placówkom medycznym dostosowanie się do przepisów. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie zgodności z obowiązującymi normami i regulacjami. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia wprowadzenie lokalnych poziomów referencyjnych, co jest istotne przy procedurach, które nie zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wszystkie te elementy wspólnie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz efektywności pracy placówek medycznych. Oprogramowanie do analizy dawek promieniowania jest nieocenionym narzędziem, które pozwala placówkom medycznym śledzić, kontrolować i optymalizować kluczowe procesy w celach diagnostycznych.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik