Aktualności
01.06.2021

Do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego trafi 15 system da Vinci

Do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego trafi 15 system da Vinci

Firma Synektik w dniu 1 czerwca 2021 r. zawarła umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na dostawę da Vinci, systemu robotycznego dla chirurgii małoinwazyjnej do Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej UCK WUM przy ul. Lindleya 4 w Warszawie. Wartość projektu to blisko 13,9 mln zł netto.

W ramach współpracy Synektik zapewni również przeszkolenie personelu i opiekę serwisową. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi do dnia 29 września 2021 r.

Zobacz raport bieżący >>

Synektik da Vinci Intuitive

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik