Aktualności
29.09.2020

Dofinansowanie 1 mln zł dla platformy Zbadani.pl

Dofinansowanie 1 mln zł dla platformy Zbadani.pl

Synektik podpisał w dniu 29 września 2020 r. umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie prac związanych z platformą Zbadani.pl (nazwa robocza: Evolution) w ramach projektu pt. „Jezioro danych w radiologii – opracowanie repozytoriów do celów badawczych”. Wartość dofinansowania to prawie 1 mln zł.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na prace badawcze w zakresie opracowywania innowacyjnych metod w dziedzinie rozwiązań chmurowych (IT w radiologii) na potrzeby przyszłych badań klinicznych, badań statystycznych, jak również do opracowywania algorytmów sztucznej inteligencji i analitycznych modeli danych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 612 565,00 PLN, a wydatki kwalifikowane to 2 592 400,00 PLN. Kwota dofinansowania wyniesie 993 310,00 PLN, tj. 38% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia realizacji umowy przypada na dzień 30 września 2022 r.

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

 

ZOBACZ RAPORT BIEŻĄCY >>

O PLATFORMIE ZBADANI.PL >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik