Aktualności
01.07.2020

Dofinansowanie na prace przy platformie Zbadani.pl

Dofinansowanie na prace przy platformie teleradiologicznej Zbadani.pl

Synektik uzyskał prawie 1 mln zł dofinansowania na kolejny etap prac związany z rozwojem platformy Zbadani.pl dla projektu pt. „Jezioro danych w radiologii – opracowanie repozytoriów do celów badawczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 („RPO WM 2014-2020”), Działanie 1.2 „ Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

Platforma Zbadani.pl to autorskie rozwiązanie stworzone przez Synektik, które łączy pacjentów, placówki medyczne, lekarzy i centra opisowe w celu łatwego przepływu usług, opisów oraz badań obrazowych w obszarze radiologii.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na prace badawcze w zakresie opracowywania innowacyjnych metod w dziedzinie rozwiązań chmurowych (IT w radiologii) na potrzeby przyszłych badań klinicznych, badań statystycznych, jak również do opracowywania algorytmów sztucznej inteligencji i analitycznych modeli danych. Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do platformy Zbadani.pl (robocza nazwa: Evolution), która jest obecnie wykorzystywana przez centra opisowe i placówki medyczne w zakresie badań radiologicznych.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 993 310,00 PLN, tj. 38% kosztów kwalifikowanych. Planowany okres realizacji to 2 stycznia 2020 r. – 30 września 2022 r.

PRZECZYTAJ RAPORT BIEŻĄCY >>

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PLATFORMIE ZBADANI.PL >>

Synektik Zbadani2.pl pulpit

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik