Aktualności
03.04.2020

Dopuszczenie do obrotu dla radiofarmaceutyku FLT (18F) Synektik

Dopuszczenie do obrotu dla radiofarmaceutyku FLT (18F) Synektik

Spółka zależna Synektik Pharma uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego FLT (18F) Synektik (Fluorodeoksytymidyna (18F)).

FLT (18F) Synektik jest przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych i jest stosowany w badaniach PET (metodą pozytonowej tomografii emisyjnej, ang. Positron Emission Tomography). Produkt służy do określania lokalizacji nowotworów złośliwych, dzięki możliwości oznaczania komórek, w których zachodzą bardzo nasilone procesy podziału.

Synektik Pharma jest podmiotem odpowiedzialnym i wyłącznym wytwórcą FLT (18F) Synektik na polskim rynku.

Zobacz raport bieżący >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik