Aktualności
23.02.2022

Dynamiczny wzrost celem na nowy rok

Grupa Synektik. Dynamiczny wzrost celem na nowy rok

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny w I kwartale 2021 roku finansowego wypracował 35,4 mln PLN przychodów, wobec 34,1 mln PLN w I kw. 2020 r. fin. Znormalizowana EBITDA Grupy w minionym kwartale wyniosła 5,5 mln PLN, wobec 6,8 mln PLN rok wcześniej. W ocenie Zarządu Grupa Synektik ma potencjał, by w skali całego roku finansowego istotnie zwiększyć sprzedaż oraz dochody.

Segment radiofarmaceutyków Grupy zakończył I kwartał (październik-grudzień 2021) z 21% wzrostem sprzedaży, do blisko 7,2 mln PLN (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). O wzroście przychodów segmentu przesądziła wyższa sprzedaż radiofarmaceutyków podstawowych (wzrost o 27%, do rekordowych 3,7 mln PLN) oraz asortymentu uzupełniającego (50% wzrost rdr.). Wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków przełożył się na 66% wzrost EBITDA segmentu, do 2,1 mln PLN.

Przychody ze sprzedaży zaawansowanych urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych w I kwartale 2021 r. fin. wyniosły 28,2 mln PLN i były nieznacznie wyższe od osiągniętych w I kw. 2020 r. fin. EBITDA segmentu w minionym okresie wyniosła 4,4 mln PLN, wobec 6,3 mln PLN rok wcześniej. Niższa rentowność segmentu ma związek ze strukturą sprzedaży sprzętu medycznego w minionym okresie (niższa sprzedaż produktów dla terapii, w tym urządzeń robotycznych). W minionym kwartale Grupa pozyskała kontrakty na dostawę sprzętu medycznego o wartości 30,6 mln PLN (30% wzrost rdr.). Łączna wartość backlogu oraz aktywnych projektów sprzedażowych na koniec grudnia przekraczała 65,4 mln PLN (21% więcej niż 31.12.2020 r.), co stanowi bardzo dobry prognostyk dla wyników segmentu w kolejnych okresach.  

– Konsekwentnie pracujemy nad rozwijaniem naszej oferty w obszarze nowoczesnych technologii medycznych, czego przykładem jest zawarcie w listopadzie 2021 r. umowy z  Becton Dickinson Rowa Germany na wyłączną dystrybucję w Polsce systemów BD Rowa w sektorze aptek szpitalnych. Wkrótce zostanie sfinalizowana pierwsza w naszym kraju instalacja systemu robotycznego APOTECAchemo do przygotowywania leków cytostatycznych, w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim. Rozpoczęliśmy również prace nad wdrożeniem pierwszego w Polsce systemu ZAP-X do radiochirurgii głowy, mózgu i szyi dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – mówi Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektik.

 W I kwartale 2021 r. fin. Grupa Synektik rozpoczęła trzecią fazę badań klinicznych kardioznacznika – strategicznego projektu Grupy. Koszty badań zgodnie z zasadami rachunkowości są rozpoznawane w bieżących wynikach, obciążając, począwszy od wyników minionego kwartału, nominalne zyski Grupy. W ocenie prezesa Cezarego Kozaneckiego, Grupa Synektik ma jednak potencjał, by pomimo wyższej bazy kosztowej w skali całego roku finansowego istotnie zwiększyć dochody m.in. dzięki wzrostowi sprzedaży w obu segmentach działalności Grupy. – Oczekujemy, że jednym z głównych czynników wzrostu wyników Grupy w 2021 r. będzie skokowy wzrost skali działalności w obszarze robotyki chirurgicznej, osiągnięty zarówno dzięki rozwojowi na rynku polskim, jak i sfinalizowanemu przed kilkoma tygodniami przejęciu rynków systemów da Vinci w Czechach i na Słowacji – komentuje Cezary Kozanecki. 

Zobacz raport okresowy >>

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik