Komunikaty prasowe
09.08.2019

Grupa Synektik – 63 proc. wzrost przychodów Grupy, skokowy wzrost powtarzalnej EBITDA

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny osiągnął w III kwartale 2018 roku finansowego (1.04.2019-30.06.2019) 16,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, wypracowując 2,2 mln zł powtarzalnej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych i kosztów badawczo-rozwojowych). O dynamicznym wzroście przychodów przesądziło podwojenie sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, przy 24 proc. wzroście przychodów segmentu radiofarmaceutyków.

Kluczowy wpływ na dynamiczny wzrost wyników Grupy miał skokowy wzrost sprzedaży segmentu dostaw zaawansowanych technologii medycznych, rozwiązań IT oraz usług. Przychody segmentu w III kwartale 2018 roku finansowego wzrosły o 100 proc. rdr., do 10,4 mln zł. Wzrost sprzedaży oraz zmiana portfela sprzedawanych produktów zaowocowały wypracowaniem 1,8 mln zł EBITDA, wobec straty na tym poziomie w analogicznym okresie minionego roku kalendarzowego.

Segment radiofarmaceutyków zakończył III kwartał 2018 roku finansowego z 24 proc. wzrostem przychodów, do 6,1 mln zł, na co złożyły się wyższa sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych (+10 proc. rdr.) oraz skokowy wzrost sprzedaży asortymentu uzupełniającego (m.in. generatorów).

III kwartał był kolejnym okresem dynamicznego wzrostu sprzedaży i zysków Grupy Synektik, na który złożyły się satysfakcjonujące wyniki obu głównych segmentów biznesowych. Konsekwentna realizacja strategii rozwoju nie tylko owocuje coraz lepszymi, bieżącymi wynikami, ale również wzmacnia biznesowy potencjał Synektik, stwarzając mocną podstawę pod wzrost wyników i wartości Grupy w kolejnych okresach – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektik SA.

Skonsolidowany zysk operacyjny Synektik za analizowany okres wyniósł 0,2 mln zł, a wynik netto 0,1 mln zł, wobec odpowiednio 1,1 mln zł i 1,2 mln zł rok wcześniej. Bieżące wyniki zostały obciążone kosztami netto badań i rozwoju produktów rozliczanymi od 2019 r., a na wysokość ubiegłorocznego EBIT i zysku netto kluczowy wpływ miało rozpoznanie zysku na okazjonalnym nabyciu Monrol Poland. Obok rozwoju bieżącej działalności Grupa kontynuuje prace nad poszerzeniem swojej oferty o nowe innowacyjne produkty, z kardioznacznikiem – radiofarmaceutykiem wykorzystywanym do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI) – na czele. W kwietniu br. zakończony został okres obserwacji (tzw. follow-up) ostatniej grupy pacjentów, którym podano testowany radiofarmaceutyk. W lipcu Grupa otrzymała raport kliniczny podsumowujący drugą fazę badań klinicznych. Raport m.in. potwierdza osiągnięcie założonych głównych punktów końcowych zdefiniowanych w protokole badania. – Wyniki II fazy badań klinicznych są zgodne z założeniami projektu. Jesteśmy w trakcie przygotowań do rozpoczęcia następnego etapu prac nad kardioznacznikiem. Zakładamy, że kolejna faza badań klinicznych rozpocznie się już w 2020 r.  – komentuje Cezary Kozanecki.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik