Media o nas
04.02.2016

„Grupa Synektik o wynikach finansowych za 2014 rok”

Synektik w 2014 roku narastająco osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 78,7 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 3,6 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej w analizowanym okresie osiągnął poziom 5,4 mln zł, a EBITDA wyniosła 9,3 mln zł. Rok 2014 był dla Grupy Synektik okresem wzmożonych inwestycji w szczególności w sektorze radioznaczników specjalnych oraz działalności badawczej i rozbudowy mocy produkcyjnych.

Czytaj więcej: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Grupa-Synektik-o-wynikach-finansowe-za-2014-rok,150095,1.html

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik