Aktualności
Komunikaty prasowe
Relacje inwestorskie
11.06.2024

Grupa Synektik zwiększa sprzedaż, podwaja dochody

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny w I półroczu 2023 roku finansowego (październik 2023 – marzec 2024) osiągnął 359 mln PLN przychodów, o ponad 70% więcej niż rok wcześniej. EBIT Grupy Synektik wzrósł rdr. o 123%, do 62 mln PLN, a całkowity dochód wyniósł 46,9 mln PLN, wobec 23,1 mln PLN w I półroczu 2022 r. fin.

Drugi kwartał 2023 r. fin., jak i całe minione półrocze w wykonaniu Grupy Synektik stały pod znakiem wzrostu sprzedaży oraz dochodów w obu segmentach działalności. Segment sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych zakończył miniony kwartał z 37% wzrostem przychodów, do 75,1 mln PLN oraz 140% wzrostem powtarzalnej EBITDA, która wyniosła 23,4 mln PLN. W całym minionym półroczu przychody segmentu wyniosły 336,5 mln PLN (76% wzrost rdr.), a powtarzalna EBITDA – 76,6 mln PLN (91% wzrost rdr.). Segment radiofarmaceutyków osiągnął w minionym kwartale 17% wzrost sprzedaży, do 12,6 mln PLN (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), zwiększając EBITDA o 34%, do 4,4 mln PLN. Pierwsze półrocze 2023 r. fin. biznes radiofarmaceutyczny Grupy zakończył z 23% wzrostem sprzedaży, do 22,5 mln PLN, oraz 80% wzrostem EBITDA, która przekroczyła 8,5 mln PLN.

Coraz istotniejszy wpływ na jakość wyników Grupy Synektik mają powtarzalne przychody segmentu dostaw sprzętu medycznego i usług, związane z m.in. dostawą produktów i usług w ramach umów długoterminowych. W minionym półroczu tzw. recurring revenues segmentu wzrosły o 77%, do 89,0 mln PLN. Motorami napędowymi rozwoju tej części biznesu Grupy są zarówno rosnąca sprzedaż zaawansowanych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych z oferty Grupy, jak i ich coraz efektywniejsze wykorzystanie przez użytkowników, generujące rosnące zapotrzebowanie na zużywalne instrumenty oraz części do ww. urządzeń.

Za gros powtarzalnych przychodów Grupy odpowiada sprzedaż instrumentów i akcesoriów oraz usług do urządzeń terapeutycznych użytkowanych w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji, której wzrost stymulowany jest przez dynamiczny rozwój chirurgii robotycznej w ww. krajach. W minionym półroczu w Polsce zrealizowano 4,9 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci (wzrost o 95% rdr.), a Czechach i na Słowacji w tym okresie wykonano ich blisko 4,4 tys., o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej.

Konsekwentnie podążamy ścieżką rozwoju nakreśloną w strategii Grupy, odważnie stawiając na dostarczanie klientom innowacyjnych urządzeń terapeutycznych. Równolegle pracujemy nad popularyzacją technologii będących już w portfolio Grupy, jak i uzupełnianiem oferty o nowe produkty. W minionym kwartale m.in. zacieśniliśmy współpracę z firmą Insightec, rozszerzając jej zakres o dystrybucję produktów do neurochirurgii nieinwazyjnej w kolejnych krajach. Z kolei zaledwie przed kilkoma tygodniami zostaliśmy partnerem Medical Microinstruments, producenta innowacyjnych systemów robotycznych do mikrochirurgii, stając się wyłącznym dystrybutorem systemów robotycznych do mikrochirurgii Symani w Polsce, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie i Estonii. Chcemy dalej zwiększać i dywersyfikować naszą działalność w tym obszarze, pozostając czołowym propagatorem rewolucji technologicznej opieki zdrowotnej w Europie Środkowej – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes zarządu Synektik.

W kwietniu br. firma podpisała również umowę, na mocy której stała się wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski Czech i Słowacji globalnej firmy Qure.ai, będącej dostawcą rozwiązań sztucznej inteligencji do wykrywania nieprawidłowości i oceny badań rentgenowskich, tomografii komputerowej i mammografii. – Rozpoczęcie współpracy dot. dystrybucji rozwiązań sztucznej inteligencji Qure.ai do oceny badań obrazowych nie tylko świetnie uzupełnia katalog usług Grupy oferowanych w ramach platformy Zbadani.pl. Jest to także krok milowy w zakresie zmiany funkcjonowania rynku diagnostyki obrazowej, gdzie wspólnie umożliwiamy klinicystom zapewnienie terminowej oraz dokładnej diagnozy i tym samym podnosimy standard opieki nad pacjentami – dodaje Cezary Kozanecki.

Minione półrocze było najlepszym w historii biznesu radiofarmaceutycznego Grupy. Przychody ze sprzedaży tzw. radiofarmaceutyków podstawowych, będących podstawą diagnostyki PET-CT, wzrosły w tym okresie o 35%, do 11,6 mln PLN. Sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych zwiększyła się w minionym półroczu o 12%, do 4,1 mln zł. – Biznes radiofarmaceutyczny, m.in. dzięki powtarzalnemu charakterowi generowanej sprzedaży, ma istotną rolę w budowaniu wartości Grupy Synektik. Rosnąca skala działalności segmentu, przy niezmiennie wysokiej dyscyplinie kosztowej oraz dbałości o marże sprzedaży przekłada się na satysfakcjonujący wzrost rentowności tej działalności. Marża EBITDA segmentu wzrosła w I półroczu o 12 pkt. proc., do 38%, a naszym celem na kolejne okresy jest co najmniej utrzymanie jej na tym poziomie – komentuje Dariusz Korecki, wiceprezes Synektik.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik