Aktualności
06.12.2022

Kardioznacznik z patentem dla krajów europejskich

Kardioznacznik z patentem dla krajów europejskich

Europejski Urząd Patentowy udzielił Synektik patentu na związek chemiczny soli amoniowej znakowany radioizotopem przeznaczony do badań MPI (perfuzji mięśnia sercowego) metodą PET/CT, w związku z prowadzonym przez Grupę projektem kardioznacznika.

Patent dotyczy terytorium państw Unii Europejskiej oraz pozostałych, wybranych krajów Europy należących do Europejskiej Organizacji Patentowej. Standardowy okres obowiązywania patentu wynosi 20 lat.

Projekt kardioznacznika jest flagowym projektem badawczo-rozwojowym Grupy Synektik.

Zobacz raport bieżący >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik