Aktualności
Innowacje
Relacje inwestorskie
31.01.2024

Kardioznacznik z patentem na terenie Japonii

Japoński Urząd Patentowy udzielił ochrony patentowej na związek chemiczny soli amoniowej znakowany radioizotopem przeznaczony do badań MPI (perfuzji mięśnia sercowego) metodą PET/CT (kardioznacznik).

Jednocześnie Zarząd informuje, że prace nad rozwojem projektu kradioznacznika, w ramach III fazy badań klinicznych, są prowadzone w oparciu o cząsteczkę znakowaną aktywnym fluorem, do której wyłączne prawa intelektualne i ochrona patentowa należą do Spółki.

Patent dotyczy terytorium Japonii i został udzielony na okres 20 lat od daty zgłoszenia, tzn. do 2041 roku.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik