Komunikaty prasowe
01.02.2016

KNF zatwierdziła prospekt Synektik SA

KNF zatwierdziła dzisiaj prospekt emisyjny Synektik SA – wiodącego dostawcy innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Do obrotu dopuszczonych zostanie 8.529.129 akcji serii od A do E o wartości nominalnej 0,50 zł każda, co stanowi 100% akcji spółki. Wprowadzającym na rynek regulowany GPW jest Trigon DM. Synektik nie prowadzi oferty publicznej – spółka dysponuje środkami własnymi oraz pozyskanymi z emisji akcji na New Connect w grudniu 2013 roku.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik